Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Debita"

PORÓWNANIE IMPLEMENTACJI MODULATORÓW SYGNAŁÓW CYFROWYCH ZA POMOCĄ UNIWERSALNEJ PLATFORMY SPRZĘTOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.47


  1. WSTĘP Celem artykułu jest wykonanie porównania implementacji modulatorów do eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach Innowacyjnego nadajnika sygnałów cyfrowych wykonanego w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy - OpenIoTBC (nazywano dalej platformą sprzętową). Do tego celu wybrano jako bazowy modulator systemu DAB/DAB+, ze względu na dużą mnogość przykładów i implementacji tego standardu przy pomocy otwartego oprogramowania. Część implementacyjna związana jest z przetwarzaniem sygnału na procesorach o architekturze x64 i procesorach z rodziny ARM oraz układów programowalnych FPGA [1], [2]. Celem prac było dokonanie rozwoju platformy sprzętowej w taki sposób by można było integrować różne podejścia implementacyjne dla układu modulatora. Prezentowana w artykule Platforma sprzętowa w swoim założeniu posiada znacznie szersze możliwości niż tylko implementację modulatorów dla standardu DAB/DAB+ jednakże ze względu na ograniczenia czasowe autorzy nie są wstanie przeanalizować wszystkich standardów radiodyfuzji tj. FM, DRM, HDRadio, DVB w tym DVB-T, DVB-T2. Prace rozwojowe miały na celu przygotowanie środowiska bazowego dającego możliwość implementacji dowolnych modulatorów dla systemów radiodyfuzji a sprawdzenie polegało na implementacji modulatora OFDM stosowanego w standardzie DAB przy pomocy różnych podejść architektonicznych oraz języków implementacyjnych. 2. ZAŁOŻENIA PRZEPROWADZANIA EKSPERYMENTU Dla modulatora OFDM stosowanego w systemach radiofonii cyfrowej DAB/DAB+ została wykonana analiza architektury pod kątem technicznym, omawiająca szczegóły działania różnych zestawionych implementacji, jak również analiza wydajnościowa, na podstawie której będzie można dokonać wyboru rozwiązania zależnie od istniejących warunków architektonicznych oraz ilości zasobów platformy przetwarzającej sygnały cyfrowe. Na początku przedstawiono problem złożonego procesu jakim jest modulacja OFDM, oraz[...]

Sieci sensoryczne w układach monitorowania zagrożeń środowiskowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono aktualny stan badań oraz zamierzenia dotyczące rozległej hybrydowej sensorycznej sieci teleinformatycznej realizowanej w Politechnice Wrocławskiej (przy współudziale konsorcjantów) w ramach projektu POIG pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń. Celem projektu jest bowiem opracowanie efektywnej sieci teletransmisyjnej do dwukierunkowej transmisji danych, pomiędzy centrum zarządzania oraz rozmaitego typu czujnikami rozproszonymi w różnych lokalizacjach, zależnie od rodzaju kontrolowanego czynnika środowiskowego. Zakres pomiarowy obejmuje takie wielkości fizyczne, jak: pole (smog) elektromagnetyczne, hałas (czynnik akustyczny), gazy organiczne i nieorganiczne, odpady przemysłowe oraz biologiczne (kontrola mikrobiologiczna wody, systemy rozpoznawania bakterii Gram-ujemnych itp.). Założono trzy etapy realizacji sieci - prepilotażową, pilotażową (obecna faza) oraz docelową. Końcowa struktura powinna mieć zdolność łatwej rozbudowy o kolejne moduły czujnikowe/ nadawcze, za co będzie odpowiedzialny opracowywany w tym celu dedykowany protokół sieciowy, zapewniający odpowiedni poziom skalowalności sieci. Po stronie czujnika sygnały analogowe w module adaptacji formatów (MAF) są w pierwszej kolejno-  Rys. 1. Przykładowa struktura sensorycznej sieci teletransmisyjnej. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 1) Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007÷2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-02-002/08-00). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXIX  nr 8-9/2010 779 Wszys[...]

Niskobudżetowa stacja nadawcza DAB/DAB+/DMB zbudowana za pomocą narzędzi i oprogramowania Open Source


  Radio cyfrowe na dobre zagościło w Polsce, kiedy to w dniu 1 października 2013 roku została uruchomiona stała emisja programów w standardzie DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez wszystkie rozgłośnie radia publicznego w kraju. Polskie Radio S.A. - wraz z siedemnastoma regionalnymi rozgłośniami - otwiera nowy etap w rozwoju radiofonii w Polsce i staje się rzeczywistą siłą napędową procesów, których uniknąć się nie da. W tej pionierskiej grupie znalazło się Radio Wrocław, które jako pierwsze uruchomiło testową emisję DAB+ w roku 2009. Już wtedy podjęło współpracę z Politechniką Wrocławską w kontekście badań nad jakością dźwięku przesyłanego kanałem cyfrowym DAB+. Od wielu lat Radio Wrocław popularyzuje radio cyfrowe i konieczność jego wdrożenia w Polsce, wzorem innych krajów europejskich i tych spoza naszego kontynentu. Jednak istnieje grupa czterech największych nadawców komercyjnych, którzy jawnie sprzeciwiają się cyfryzacji emisji radiowej. Argumentują to przede wszystkim wzrostem kosztów emisji w czasie równoległej emisji programów drogą analogową i cyfrową, strasząc jednocześnie niewyobrażalnie wysokimi kosztami społecznymi związanymi z wymianą odbiorników. Nie wspominają o tym, że koszt emisji jednego programu cyfrowego będzie wynosił zaledwie 25% emisji tego samego programu drogą analogową w standardzie FM oraz że sumaryczne zużycie energii elektrycznej emisji cyfrowej będzie od 10- do 14-krotnie niższe, niż w przypadku emisji analogowej. Pomijają też milczeniem fakt, że emisja cyfrowa radykalnie zredukuje liczbę nadajników, ich moce promieniowania i tym samym zły wpływ na środowisko. Na przykład do wyemitowania 12 ogólnopolskich programów cyfrowych wystarczy 12 częstotliwości i kilkadziesiąt nadajników, aby zapewnić doskonałe pokrycie sygnałem całego kraju, podczas gdy 7 dotychczas emitowanych programów ogólnopolskich o niepełnym p[...]

Prototyp systemu służącego do monitoringu jakości sygnałów radiofonicznych zrealizowany przy pomocy komunikacji maszyna-maszyna i urządzeń SoC DOI:10.15199/59.2015.8-9.28


  W niniejszym artykule zaprezentowano projekt systemu do monitorowania sygnałów radiofonicznych. Do wykonania fragmentów systemu użyto prototyp urządzenia wykonanego za pomocą mikrokomputerów i odbiorników Realtek. Wykonano analizę porównawczą oprogramowania OpenSource służących do przetwarzania sygnałów z autorską realizacją sprzętową przy pomocy układów FPGA. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy urządzeniami wykorzystano sieć Internet, a urządzenia są traktowane jako tzw. “Rzeczy w Internecie". 1. WSTĘP Innowacje technologiczne związane z wprowadzeniem nowych usług dla społeczeństwa rozrastają się w bardzo szybkim tempie [1] - [11]. Powyższe procesy są spowodowane wyjątkowo dynamicznym rozwojem techniki cyfrowej [12]-[19]. Dzięki rozwojowi tej gałęzi nauki i przemysłu powstają coraz nowsze rozwiązania ukierunkowane na usługi informatyczne i telekomunikacyjne [12]-[14]. Obecnie optymalizacja związana z miniaturyzacją urządzeń elektronicznych sprawia, że jest i będzie dostęp do wysoce wydajnych rozwiązań teleinformatycznych, które mogą wykonywać różne zadania dedykowane w sposób równoczesny [15]-[19]. Implementacja tego typu rozwiązań coraz częściej odbywa się przy pomocy urządzeń SoC (System on Chip) [12]-[18]. Powyższe procesy tyczą się obecnie praktycznie wszystkich dziedzin nauki i wiedzy związanej z szeroko pojętą elektroniką. Zastosowania powyższych rozwiązań jest bardzo szerokie od zastosowań w informatyce [1]-[8], telekomunikacji [9]-[11], radiodyfuzji [12] -[15] itp. Tematycznie artykuł skupia się na zastosowaniu urządzeń wykonanych w technologii SoC dla radiodyfuzji. Ostatnimi czasy dokonała się swoista rewolucja w systemach radiodyfuzyjnych. Obecnie mamy dostęp do telewizji naziemnej w standardzie cyfrowym DVB-T. Zarazem mówi się o zmianie techniki nadawania dla radiofonii na sposób cyfrowy. Takie podejście daje duże możliwości w zastosowaniu nowych rozwiązań architektonicznych związanych z Internete[...]

Improvement of voltage stability in the HV distribution line using an Active Power Filter DOI:10.15199/48.2020.01.29

Czytaj za darmo! »

Introduction Electricity provided to customers must be an appropriate quality of which such parameters as: - supplying voltage value, - frequency, - continuity of supply (short-term and/or long-term interruption), - high harmonics level, - voltage fluctuations are of prime importance. All of them have a significant impact on the efficient use of electrical energy and on reliable and safe operation of powered loads. First of all, the stable voltage at the distribution point of the electric energy is the key parameter. The problem of ensuring and maintaining the voltage level to the extent compatible with the findings of the national regulator applies to both high-voltage transmission networks, distribution networks of high voltage (110 kV) and distribution networks as medium as well as low voltage. With the current flow are related so-called voltage losses (defined as the vector quantity of the voltage drop) that affect significantly currents distribution in the power system and result in its unbalanced states. Variation whereas, of the module (absolute value) of the voltage - named voltage drop - impacts directly the performance of any electrical load being supplied and influences, in turn, its operational characteristics. This second case is of significant importance in the electric power networks supplied unilaterally. It should be noted that in power systems one of the requirements is to maintain an appropriate margin for maintaining voltages above critical values. This is important from the point of view of voltage stability in order to prevent the risk of the so-called "voltage avalanche". The solution proposed in the article may mitigate this effect. The article analyses the possibility of stabilization of the voltage value at the end of the selected, 110 kV power line fed one side, as an example. The appropriate practical conclusions for effective use, in such cases, the active power filters (APF) [1-5] are form[...]

Analiza i charakterystyka mechanizmów zarządzania i konfiguracji inteligentnych urządzeń w sieci Internetu Rzeczy DOI:10.15199/59.2015.8-9.30


  Artykuł przedstawia przykład implementacji sprzętowej dla systemu Internetu Rzeczy zrealizowanego przy pomocy SoC Zynq firmy Xilinx. Została przedstawiona architektura systemu do zarządzania rekonfiguracją układu programowalnego oraz aplikacji po stronie systemu operacyjnego. Demonstracja ma na celu pokazanie zastosowania SoC jako platformy sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy, które będą zgodne z ideą SMART. 1. WSTĘP Internet Rzeczy (IoT) jest nazywany nową koncepcją współdzielenia informacji pomiędzy obiektami w dzisiejszym świecie teleinformatyki [1] - [6]. Na temat Internetu Rzeczy powstała ogromna liczba prac w zakresie jego architektury, zastosowań, protokołów. Mało jest jednak w literaturze światowej pozycji opisujące problematykę realizacji sprzętowej dla urządzeń Internetu Rzeczy [1]-[6]. Należy tutaj nadmienić, że obecnie dynamiczny rozwój techniki cyfrowej związanej z wysoce zaawansowanym rozwojem układów scalonych pozwala na fizyczną realizację urządzeń Internetu Rzeczy zgodnie z ideą SoC (System on Chip). Idea ta związana jest z wbudowaniem całej funkcjonalności sprzętowej do jednegoukładu scalonego[7]-[9]. Obecnie SoC coraz częściej składają się nie tylko z procesora, ale także dodatkowo z programowalnej logiki. Przykładowymi układami implementującymi ta ideę są rozwiązania firmy Xilinx o nazwie Zynq lub Kintex. Na temat ich zastosowań można się dowiedzieć z prac [10], [11]. Powyższe układy mają szerokie zastosowanie związane z budowaniem sprzętowych aplikacji przeznaczonych do przetwarzania sygnałów cyfrowych. Jednym z wielu zastosowań układów SoC jest technologia SDR (Software-Defined Radio). Układy SoC pozwalają na sprzętową implementację modulatorów i koderów warstwy fizycznej systemów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych [12]-[14]. SoC posiadające na swoim pokładzie procesory i programowalne macierze bramek logicznych FPGA (Field-programmable gate array) dają praktycznie nieograniczone możliw[...]

DWUKIERUNKOWY PRZEWODOWY SYSTEM TRANSMISJI MOWY PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII BPL DOI:10.15199/59.2019.7.16


  1. WSTĘP Bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku kopalnianym jest jednym z ważniejszych problemów społecznych. Podstawowym zadaniem związanym z wdrożeniem systemu telekomunikacyjnego, mogącego wspomagać pracę ratownika górniczego jest fakt, że w momencie zawału (spowodowanego tąpnięciem lub ruchami górotworu) następuje wyłączenia wszystkich systemów elektrycznych na terenie objętego ewakuacją. Dodatkowym problemem są częste uszkodzenia standardowej infrastruktury teleinformatycznej, zbudowanej głównie na bazie technologii światłowodowej. Innowacyjne systemy telekomunikacyjne mają za zadanie zapewnić niezawodną i wydajną transmisję różnych rodzajów treści, tzn. głosu, obrazu oraz danych. Stanowi to kluczowe wymagania dla każdego podziemnego systemu górniczego. W niniejszej pracy autorzy przedstawili badania wykonane w jednej z kopalni należącej do grupy KGHM Polska Miedź S.A., celem sprawdzenia wstępnych możliwości technicznych oraz weryfikacji założeń dla systemu łączności w sytuacji kryzysowej. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników kopalni zakłada się stosowanie różnych typów transmisji teleinformatycznej. Możliwe jest wykorzystanie w sposób równoczesny mediów transmisyjnych przewodowych, jak i bezprzewodowych. Od niedawna coraz popularniejsza staje się transmisja z użyciem linii energetycznej jako medium transmisyjnego, tzw. PLC (Power Line Communication). Obecne systemy z rodziny PLC pracują w dwóch pasmach częstotliwości, obejmujących zakres do 150 kHz (systemy wąskopasmowe) oraz w przedziale 2-32 MHz (systemy szerokopasmowe), określanych mianem BPL (Broadband over Power Line) [2][8][10][11]. DOI: 10.15199/59.2019.7.16 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ● ROCZNIK XCII ● WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE ● ROCZNIK LXXXVIII ● nr 7/2019 573 Jedną z głównych zalet systemu PLC jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci elektrycznej, zarówno przewodników niskie[...]

 Strona 1