Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Matuszak"

Zastosowanie specjalnego uziemienia żył powrotnych w liniach kablowych SN DOI:10.15199/74.2019.5.3


  Linie kablowe średniego napięcia są projektowane obecnie w formie trzech osobnych kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu sieciowanego z żyłą powrotną, która składa się z drutów miedzianych oraz obwoju przeciwskrętnego z taśmy miedzianej. W celu uzyskania promieniowego rozkładu pola elektrycznego ten element konstrukcyjny kabla jest uziemiany. Żyła powrotna stanowi bezpieczną drogę powrotną dla prądów zwarciowych płynących w momencie przebicia izolacji kabla oraz podczas zwarć występujących poza daną linią kablową. Podstawowe układy Ze względu na sposób połączenia żył powrotnych, wyróżnia się trzy podstawowe układy, które stosuje się w zależności od warunków technicznych oraz długości linii, tj.: - z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding), - z jednostronnie uziemioną żyłą powrotną (SPB - single-point bonding), - z krzyżowaniem żył powrotnych (CB - cross-bonding). Układ z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding) jest najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Potencjał na końcach obu żył powrotnych jest równy potencjałowi ziemi, zatem nie ma konieczności stosowania ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. Wadą tego układu jest fakt, że wywołany zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej prąd, który przepływa w żyle powrotnej, generuje znaczne straty. Jeżeli w żyle roboczej kabla jednożyłowego płynie prąd przemienny o natężeniu I i pulsacji 2πf, to wytworzone wokół tej żyły pole magnetyczne indukuje wzdłuż koncentrycznych powłok metalowych (a także wzdłuż równoległych żył i powłok sąsiednich kabli) siłę elektromotoryczną indukcji E, której wartość jest proporcjonalna do natężenia prądu I i przenikalności magnetycznej Inż. Michał Matuszak (Michal.Matuszak@eltelnetworks.com) - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks Energetyka S.A., mgr inż. Krzysztof Szuchnik, mgr inż. Michał Kołtun - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks E[...]

 Strona 1