Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ SADZIKOWSKI"

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ DOI:10.15199/67.2019.4.5


  WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych.Trend ten przekłada się bezpośrednio na konieczność dostarczenia nowych materiałów do produkcji różnego typu elementów górnej sieci trakcyjnej, a także zagospodarowanie wyeksploatowanego osprzętu wchodzącego w skład sieci kolejowych tj. m.in. lin nośnych i przewodów jezdnych. Ponadto obecne systemy kolejowe na terenie Polski zostały opracowane i wdrożone do użytku kilkadziesiąt lat temu, a ich przewidywany okres eksploatacyjny określa się na minimum 30 lat pracy, co także generuje konieczność ich modernizacji [3, 4, 8] BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych. Rudy Metale 2019, R. 64, nr 4 27 Rozwój zelektryfikowanych linii kolejowych na przestrzeni lat pozwolił na stworzenie wielu systemów sieci trakcyjnych, które niosą za sobą duże zapotrzebowanie materiałowe, a ich głównym zadaniem jest przekazanie energii elektrycznej do elektrowozu. W obecnie stosowanych w Polsce systemach kolejowej sieci trakcyjnej można wyróżnić dwie składowe, tj. dolną sieć trak[...]

 Strona 1