Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Ptasiński"

Synchronizowane łączenie biegunów wyłącznika elementów sieci NN DOI:10.15199/74.2016.2.1

Czytaj za darmo! »

Wymagania instalacji urządzeń do synchronizowanego łączenia biegunów dla projektowanych stacji najwyższych napięć są nowym elementem funkcjonalnym obwodów wtórnych pól w stacjach NN. Dotychczas stosowano te urządzenia w nielicznych przypadkach montaży baterii kondensatorów na napięciu 110 i 220 kV oraz do wyłączania linii 400 kV pomiędzy stacją przekształnikową DC/AC w SE Słupsk. W celu prawidłowego (świadomego) zaprojektowania urządzeń do synchronizowanego łączenia biegunów wyłącznika należy zapoznać się zarówno ze zjawiskami zachodzącymi podczas łączenia poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego, jak i z budową oraz możliwościami działania urządzeń stosowanych do tego celu. Instalacja sterowników do synchronizowanego łączenia biegunów wyłącznika powoduje wiele komplikacji w obwodach sterowania wyłącznikiem, głównie konieczność montażu sterownika w szafie zabezpieczeń, zakupu wyłącznika, którego układ sterowania jest przystosowany do współpracy ze sterownikiem (zastosowany sterownik powinien być dostarczony przez producenta wyłącznika). Efekty synchronizowanego załączenia dla różnych elementów SE Poniżej pokazano kilka przykładów na podstawie przeprowadzonych pomiarów lub symulacji z użyciem programu EMTP. Załączanie baterii kondensatorów 110 kV, 50 Mvar Przedstawiono przebiegi zarejestrowane podczas pomiarów wykonanych przez Energopomiar dla baterii 50 Mvar na stacji Mory. Załączenia baterii kondesatorów dokonuje się przez zamykanie poszczególnych biegunów wyłącznika w chwili przechodzenia napięcia każdej fazy przez zero. Pokazano także zarejestrowane przebiegi prądu fazy L1 załączanej bez użycia urządzenia do synchronizowanego łączenia biegunów oraz z użyciem takiego urządzenia. Załączanie samotnej baterii BKS 2 bez synchronizacji Jak widać na wykresach wartości chwilowe prądu w pierwszych okresach załączenia baterii przy napięciu przechodzącym przez maksimum osiągają wart[...]

Jak dojść do stacji cyfrowej? DOI:10.15199/74.2019.5.13


  Stosowane w KSE cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe, moduły wyłącznikowe, sterowniki polowe czy moduły ARST i wiele innych urządzeń IED, zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych ma możliwość komunikacji w protokole zgodnym z IEC 61850.W ostatnich latach oferowane cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe mają możliwości przesyłania sygnałów GOOSE i przyjmowania cyfrowych sygnałów prądowych i napięciowych (SV). Daje to możliwość realizacji tzw. stacji cyfrowej, w której przesyłanie chwilowych wartości pomiarowych (prąd i napięcie) może odbywać się drogą światłowodową. Tak samo można przesyłać sygnały o stanie położenia łączników WN, sygnały alarmowe z aparatury WN, wykorzystując rozmaite urządzenia zbierające te sygnały i przetwarzające je na komunikaty GOOSE z możliwością przesyłu drogą światłowodową. Obecnie komunikacja cyfrowa na SE og[...]

Obwody wtórne stacji NN - od przekaźników elektromechanicznych do stacji cyfrowych DOI:10.15199/74.2019.12.3


  Obwody wtórne stacji ewoluowały na przestrzeni lat wraz z rozwojem technologii zabezpieczeń, urządzeń telekomunikacyjnych, rejestratorów zakłóceń itp. W skład obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych wchodzą: ?? systemy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, ?? systemy sterowania, ?? systemy regulacji (np. napięcia transformatorów), ?? systemy monitorowania urządzeń pierwotnych (np. transformatorów), ?? urządzenia pracujące w tych systemach,?? połączenia przewodowe pozwalające na wymianę sygnałów i danych między urządzeniami, ?? urządzenia telekomunikacyjne (telezabezpieczenia) służące do przekazywania sygnałów pomiędzy dwoma końcami linii. EPOKA ZABEZPIECZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH Stacje elektroenergetyczne miały stałą 3-zmianową obsługę, wykonującą czynności łączeniowe na telefoniczne polecenie z ODM. W pomieszczeniu nastawni zlokalizowany był rząd tablic sterowniczych z odwzorowaniem poszczególnych pól rozdzielni. Wyposażone były w sterowniki (czyli przełączniki do sterowa- Inż. Henryk Ptasiński (H.Ptasinski@energo.krakow.pl) - Energoprojekt Kraków Rys. 1. Schemat kinematyczny rejestratora zakłóceń wykorzystywanego w latach 70. oraz przykładowy przebieg zarejestrowany przez tego rodzaju urządzenia Rok LXXXVII 2019 nr 12 19 AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA  nia aparatem i sygnalizacji stanu położenia łącznika). Podstawą sygnalizacji były układy światła migowego i ciągłego. Migająca lampka w [...]

Projektowanie jako sztuka optymalnych wyborów DOI:10.15199/74.2018.3.3


  Projektowanie obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych wydaje się łatwe. Opracowane zostały standardowe wymagania dla poszczególnych urządzeń i układów wyposażenia stacji. Należy więc znaleźć mniej lub bardziej zbliżony do projektowanego obiektu projekt wykonawczy i metodą kopiuj/wklej szybko uporać się z pracą. Szybko, bo zlecający projekt wykonawca stacji wreszcie uzgodnił (lub prawie uzgodnił) dane gwarantowane aparatury, a terminy wykonania projektów już są zagrożone. Pojawia się pytanie: dlaczego projekty nie są jeszcze gotowe? Kiedy projekt jest gotowy do zatwierdzenia, pojawia się wiele uwag. Część z nich to znalezione przez opiniującego błędy w projekcie (łatwiejsze do usunięcia bo oczywiste), a część to uwagi merytoryczne dotyczące działania układów, których poprawienie wymaga więcej czasu i myślenia w celu zmiany skopiowanych fragmentów, bo nie pasują do wymaganej przez opiniującego logiki działania układów lub zastosowanej aparatury. Projekty są więc poprawiane (często wielokrotnie) zawsze pod presją czasu. Taka praktyka eliminuje podstawową część projektowania, czyli optymalizację rozwiązań. Kiedyś mówiło się, że: projektowanie jest ustawiczną zmianą, aby znaleźć lepsze rozwiązania. Teraz szuka się wzorów zatwierdzonych przez zamawiającego a nie rozwiązań optymalnych. Skutkuje to np. przewymiarowaniem zasilaczy potrzeb własnych (transformatorów, baterii itp.) lub ogromnym wzrostem aparatury pomocniczej w szafach zabezpieczeń, tak że nie mieszczą się w szafach. Aby naprawić skutki tak wykonywanych projektów, potrzebna jest analiza istniejących rozwiązań, by znaleźć rozwiązania optymalne. Optymalizacja potrzeb własnych W roku 2016 wykonaliśmy projekt "Opracowanie zasad optymalizacji układów i elementów zasilania potrzeb własnych AC i DC w stacjach elektroenergetycznych NN". Aby uzyskać dane do analizy układów potrzeb własnych: 400/230 VAC, 220 VDC, 48 VDC oraz 230 VAC gwarantowane, na 10 wytypowanych stacjach [...]

 Strona 1