Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław STAROWICZ"

Modernizacja układu komunikacyjnego Krakowa

Czytaj za darmo! »

Konieczność modernizacji systemu transportowego Krakowa nie jest żadną tajemnicą. Od kilku lat jest on właściwie w ciągłej przebudowie i rozbudowie. Działania te można podzielić na kilka grup. Jednym z ważniejszych jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z szeroko pojętego centrum. Część planowanych inwestycji będzie prowadzić Gmina Miejska Kraków. Jednak realizacja zadań na terenie miasta ni[...]

Kształtowanie środowiska w Krakowie

Czytaj za darmo! »

W celu sprawnej realizacji kierunków działań Programu Ochrony Środowiska zmierzających do rozwiązania problemów ekologicznych miasta, Kraków jako pierwsze, blisko milionowe miasto w Polsce, opracował Mapę akustyczną Krakowa oraz Mapę roślinności rzeczywistej Krakowa. Są to dwa niezwykle cenne instrumenty, usprawniające kształtowanie rozwoju miasta w zgodzie z przyjętymi standardami i nor[...]

Transport publiczny w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przyjął, już w 1993 roku, Politykę Transportową Miasta, zaktualizowaną w 2007. Generalny jej cel to stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i nieuciążliwego dla środowiska przemieszczania osób i towarów. Główny nacisk położony jest na rozwój transportu zbiorowego, w tym szynowego, którego uzupełnieniem są linie autobusowe. Mówiąc o rozwoju transportu publicznego w Krakowie nie można zapominać o realiach: warunkach lokalizacyjnych i populacyjnych oraz o możliwościach fi - nansowych gminy. Obszar miasta to 327 km2, w których obrębie codziennie przemieszcza się blisko 760 000 mieszkańców oraz 210 000 studentów. Z transportu zbiorowego korzysta 1 mln osób w dniu roboczym (350 mln rocznie). Ich obsługę zapewnia 27 linii tramwajowych, 135 linii autobusowych dziennych oraz 10 nocnych. Łączna długość torowisk wynosi 84 km, a linii 333 km. Długość tras autobusowych wynosi 888 km, wszystkich linii 1850 km. Codziennie po ulicach porusza się 435 autobusów i 337 wagonów (191 pociągów) tramwajowych. W roku 2009 zaplanowana praca przewozowa wyniosła 36,9 mln wozokilometrów oraz 13,1 mln pociągokilometrów. W przypadku sieci autobusowej ważne dla jej rozwoju są zawarte w ubiegłym roku porozumienia z 16 gminami ościennymi. Pozwoliło to na zintegrowanie transportu autobusowego w aglomeracji krakowskiej i wprowadzenie w jej obrębie wspólnego biletu. W roku elementy infrastruktury, w tym np. sterowanie systemem Park&Ride. W związku z rozwojem transportu zrównoważonego zmienia się organizacja ruchu w śródmieściu. Zaostrzenie kontrol[...]

 Strona 1