Wyniki 1-10 spośród 46 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ BOHDAL"

Niestabilności przemian fazowych czynników chłodniczych w kanałach konwencjonalnych i minikanałach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólną klasyfikację kanałów w oparciu o ich średnicę hydrauliczną. Zdefiniowano pojęcie niestabilności oraz dokonano ich podziału. Omówiono poszczególne rodzaje niestabilności oraz opisano możliwość ich powstawania podczas przepływu dwufazowego w kanałach konwencjonalnych i minikanałach. Opisano rodzaje zaburzeń w przepływie będących przyczyną niestabilności, ich wpływ na pracę u[...]

Strefa pary przegrzanej w skraplaczu chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę warunków pracy skraplaczy chłodniczych biorąc pod uwagę, że różnią się one znacznie od skraplaczy stosowanych w innych urządzeniach energetycznych. W nowoczesnych urządzeniach chłodniczych, z nowymi proekologicznymi czynnikami, takimi jak R134a, R404A i R507 i wyposażonymi w sprężarki tłokowe hermetyczne, stopień przegrzania pary dopływającej do skraplacza jest wysoki i m[...]

 Strona 1  Następna strona »