Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Gradecki"

Ostatnie stulecie papiernicze w Polsce Historyczna nutka DOI:


  100 lat temu, w czerwcu, I wojna światowa osiągnęła półmetek. Również 100 lat temu, 13 czerwca, miała miejsce bitwa pod Rokitnicą (obecnie terytorium Ukrainy) - walki polskich legionów z wojskami rosyjskimi. I wojna trwała od 28 lipca 1914 r. do 11 listopada 1918 r. Pierwsze jej strzały padły na Bałkanach po wypowiedzeniu wojny Serbii przez Austro-Węgry. Po czym dwa mocarstwa Rosja i Niemcy ogłosiły mobilizacje i rozpoczęły agresorskie działania. Europa zaczęła walczyć. W sumie na jej terenie do walki przystąpiło osiem armii: rosyjska, niemiecka, austro-węgierska, brytyjska, francuska, włoska, turecka i amerykańska, ta ostatnia w 1917 r. Działania trzech potężnych armii: rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej ześrodkowały się na ziemiach polskich, tworząc tzw. Front Wschodni. Ocenia się, że w wyniku jego działań zniszczeniu uległo ok. 30% majątku ulokowanego na tych ziemiach, a poziom deprecjacji produkcji przemysłowej wyniósł 70% osiągniętej w 1913 r. W wymiarze przemysłu papierniczego nie było lepiej, a może nawet gorzej. Dowodzi tego porównanie wielkości produkcji przedwojennej z powojenną, na tych samych terenach. W roku poprzedzającym wybuch wojny wyprodukowano: - 65 tys. ton papieru i tektury, - 22 tys. ton masy celu[...]

 Strona 1