Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA WALENTYNOWICZ"

Wpływ zbiornika Siemianówka na stan czystości Narwi

Czytaj za darmo! »

J edna z naszych najpiękniejszych rzek, Narew ma źródło określane jako Skarnowski Rów na Białorusi. Na teren Polski wpływa 44 km poniżej źródeł, przyjmując po drodze wody siedmiu dopływów. Po stronie polskiej, na Podlasiu, rzeka płynie przez Narwiański Park Narodowy, obejmujący jej dolinę od Suraża do Rzędzian, gdzie ze względu na system rozgałęzionych koryt rzecznych Narew nazywana jest polską Amazonką. Poniżej Parku przepływa przez zachodnią część Niziny Północno-Podlaskiej. Obszar koryta rzeki o powierzchni 7500 ha pomiędzy Pniewem i Łomżą, charakteryzujący się niezwykłymi walorami krajobrazowymi, objęty jest ochroną Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Bagienne tereny przełomowej doliny Narwi są obszarami chronionymi według programu Natura 2000. Na 57. k[...]

 Strona 1