Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Garus"

Rekultywacja składowiska zaolejonych odpadów w Brzegu


  Składowisko odpadów płynnych zlokalizowano u podnóża skarpy tarasy zalewowej w dolinie Odry. Baseny (laguny) składowiska oddziela od tarasy zalewowej zapora ziemna o wysokości około 10 m, a jej nachylenie wynosi 1 : 2,5. Skarpę zabezpieczono wykładziną z włókniny pokrytą płytami betonowymi ażurowymi 10 x 100 x 8 cm. W dolnej części zaporę podparto murkiem ze stalowych bursów typu LARSEN. Szerokość korony wału ziemnego wynosi 6,0 m, a jej rzędne 146-148,8 (średnia 148,5) m n.p.m. Rzędne przyległej części terasy zalewowej mieszczą się w przedziale 134,2-136,0 m n.p.m. Przyległą wyżynę pokrywają utwory polodowcowe: piaski, pospółki, żwiry, gliny pylaste, gliny piaszczyste. W roku 1995 powierzchnie lagun i rzędne piętrzenia odpadów ciekłych wynosiły:  laguna 1 - 1700 m2 i 147,25 m n.p.m,  laguna 2 - 3200 m2 i 147,34 m n.p.m,  laguna 3 - 2800 m2 i 147,03 m n.p.m,  laguna 4 - 3700 m2 i 146,97 m n.p.m. Deponowane odpady zawierały około 50% wody, 8-10% oleju, trochę śluzu nasiennego i kwasów tłuszc[...]

 Strona 1