Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Szkoda"

Zastosowanie technik statystycznych w systemach zarządzania

Czytaj za darmo! »

W zarządzaniu współczesnymi systemami mamy do czynienia z bezustannym, czasami lawinowym, napływem różnych informacji i danych. Jeśli nie są one odpowiednio przygotowywane, to trudno je praktycznie wykorzystywać do analizy, wnioskowania i podejmowania decyzji. Stąd też w normach dotyczących różnych systemów zarządzania zawarte zostały wyraźne wskazania odnoszące się do stosowania określony[...]

Ocena skuteczności systemów zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

W celu dokonania obiektywnej i popartej faktami oceny skuteczności SZJ, powinno się korzystać z całego pakietu dostępnych i opisanych w literaturze metod i narzędzi. Wprowadzenie Międzynarodowa norma ISO 9001:2000, jak również dokument standaryzacyjny NATO dotyczący zapewnienia jakości - AQAP 2110:2006 szeroko eksponują wymagania dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania jakością ok[...]

 Strona 1