Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kornacki"

EUROCAST and the CAST Polypropylene Films

Czytaj za darmo! »

Polypropylene is used in packagings in many forms. One of them is film. Polypropylene films can be divided into two groups: oriented (BOPP - stretched during production in two opposite directions) and nonoriented, the so called CAST (CPP). While oriented films are already pretty well known and widely applied, CAST films still have to win their place on the market. CAST polypropylene film is[...]

Cellulose Films - a Compostable Alternative to the Plastic Ones

Czytaj za darmo! »

The term 'cellophane'TM has been so deeply rooted in our consciousness that even now, with plastic films present all over the market, there are still people calling them 'this rustling cellophane'. Also, machines for wrapping cartons with PP film are sometimes called 'cello machines'. First trials to make use of cellulose date back to the second half of 19th century. The first nitrocellulose, celluloid and viscose were launched then. However, cellophaneTM in the form of film was developed by a Swiss textile engineer - Jacques E. Brandenberger - only in 1908. In a restaurant he saw one of the guests spilt wine over the tablecloth. When the waiter was changing it Brandenberger thought about a flexible film, which when applied to the textile would make it waterproof. He tried v[...]

The Use of Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Films for In Mould Labelling (IML)

Czytaj za darmo! »

Various films are used in the production of labels for decorating containers in IML. The type of the film to be applied depends on the final visual effect required after injection. There are various films, such as: cavitated/voided (giving an "orange peel" effect after injection) * white pigmented (glossy after injection) * transparent * other (metallised, barrier, insulating, increased ink receptivity, 3-D). The market shows that the majority of product manufacturers, which pack their products using containers of less than 1 litre capacity, prefer a matt surface with an "orange peel" effect. This effect is achieved by the collapse of the voided structure, during injection, hence the necesOPAKOWANIE I/2010 Spe[...]

Folie BOPP a folie celulozowe - konkurencja czy koegzystencja


  Dzisiaj często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają folie opakowaniowe, jak szybko i w jak dużym stopniu podświadomie przyzwyczajamy się do coraz to nowych ich rodzajów i zastosowań. Niemal codziennie w markecie bierzemy z półek najprzeróżniejsze towary, zapakowane bardzo różnymi technikami w bardzo różne folie, w foliowej torbie przynosimy je do domu, a potem w foliowym worku wynosimy na śmietnik jako odpady. A wszystko rozpoczęło się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy miały miejsce pierwsze doświadczenia prowadzące później do produkcji folii. Pierwszą folią była opatentowana w 1908 roku przez szwajcarskiego inżyniera, pracującego w przemyśle włókienniczym, Jacquesa E. Brandenbergera folia celulozowa, nazwana przez jej autora celofanem. W kolejnych latach stopniowe udoskonalanie tej folii pozwoliło na rozszerzenie zakresu jej zastosowań. Powodowało to również, że produkcja w Europie i w USA była coraz większa. Wefekcie pierwsza połowa XX wieku należała w opakowaniach zdecydowanie do celofanu, choć ze względu na fakt, że prawo do używania jego nazwy zostało opatentowane (przez Du Pont Company), różni producenci folii celulozowych przyjmowali dla swoich folii różne nazwy: Tomofan (Chemitex Wistom), Transparit (Wolff), Diophane (Transparent Papers), Lozofan (Loznica Viskoza), Cellglass, Helizell, Rayophan. Jednak w latach 60-tych ub. wieku pojawiły się folie z tworzyw sztucznych, a w tym największa konkurencja celofanu, dwustronnie orientowana folia polipropylenowa zwana w skrócie BOPP. Poprzez jej odpowiednie uszlachetnianie osiągnięto właściwości zbliżone w niektórych elementach do folii celulozowych i w związku z tym folię BOPP można było wykorzystywać do podobnych jak celofan zastosowań i w dodatku na tych samych maszynach. A ponieważ folia ta była znacznie tańsza, nie ulegała wpływomwarunków atmosferycznych i nie dewastowała w tak dużym stopniu środowiska, w bardzo szybkim czasie [...]

BOPP vs. cellulose films - competition or coexistence?


  Nowadays, we usually do not realize the importance of films in our everyday life. We are not aware of how quickly and to what extent we subconsciously get accustomed to their new varieties and applications emerging on the market. Almost every day, on shop shelves, we find a multitude of products packed in various films by various packaging techniques; we take them home in film shopping bags and then dispose of them putting as wastes in film garbage bags to be thrown in garbage bins.The story started at the turn of the 19th and 20th centuries when first experiments were carried out leading to later production of films. The first to come was a cellulose film patented in 1908 by a Swiss textile engineer Jacques E. Brandenberger who called the material "cellophane". In the years to follow, gradual improvement of this film made it possible to widen the range of its applications. It also caused continuous growth of film production in Europe and the USA. As a result, packages in the first half of 20th century were definitely dominated by cellophane, although the fact the the name had been patented (by Du Pont Company) forced various producers to use different names for their products: Tomofan (ChemitexWistom), Transparit (Wolff), Diophane (Transparent Papers), Lozofan (Loznica Viskoza), Cellglass, Helizell and Rayophan. However, in the sixties of the past century new, synthetic films came into view and among them the biggest competitor of cellophane - biaxially oriented polypropylene film, BOPP for short. By its appropriate refining, the properties were obtained which to some extent resembled those of cellulose films, and so it was possible to use BOPP films for similar applications and also on the same packaging lines. Since the new film was considerably cheaper, resistant to atmospheric conditions and not so hazardous to the environment, it promptly supplanted cellulose films on the market. OPAKOWANIE 20 ENGLISH EDITION BO[...]

Rynek opakowań foliowych - perspektywy rozwoju


  1. Opakowania w służbie rynku. Zadaniem opakowań jest zapewnienie produktom odpowiedniej ochrony, producentom efektywności, użytkownikom łatwości użycia i bezpieczeństwa, zaś środowisku naturalnemu ekologiczności. Aby jednak wszystkim tym potrzebom sprostać, przedstawiciele branży opakowaniowej zmuszeni są do perspektywicznego planowania, stałego kontaktu z rynkiem i ciągłej obobserwacji kierunków rozwoju produkcji. Tylko taka aktywna postawa pozwoli im trafnie przewidywać, jakich nowych produktów i technologii spodziewać się możemy za kilka lat. Nowe, nieznane dziś jeszcze produkty i technologie będą wymagały innowacyjnych opakowań, a potrzeby te branża opakowaniowa powinna w jak największym stopniu zabezpieczyć. Z drugiej jednak strony opakowalnictwo nie powinno być jedynym aktywnym uczestnikiem procesu i nie tyko do niego powinna należeć ostateczna decyzja co do rodzaju wytwarzanych produktów. 2. Aktywność uczestników procesu Określeniem wymogów, jakie winny spełniać opakowania, by zabezpieczyć pojawiające się nowe wyroby: mięsne, cukiernicze, mleczarskie, farmaceutyczne, chemiczne, gospodarstwa domowego, kosmetyki, rolnicze (owoce i warzywa) czy ekologiczne, zająć powinni się przede wszystkim ich producenci, uwzględniając przy tym nowe uwarunkowania rynkowych związane z: demografią, stylem życia, zdrowiem, przyzwyczajeniami, gustami lub ekologią. Wydaje się, iż podobną aktywność zmieniający się rynek wymusi również na pro[...]

Etykieta pomaga kreować markę DOI:


  Gdziekolwiek jesteśmy, gdy obejrzymy się dookoła, na pewno zobaczymy jakąś etykietę. Towarzyszą nam one wszędzie. Mogą się znaleźć tak na opakowaniach artykułów żywnościowych (z folii giętkich, szklanych, ze sztywnych tworzyw sztucznych, tekturowych), jak i bezpośrednio na nich (warzywa i owoce, wędliny), na kosmetykach i artykułach do pielęgnacji ciała, farmaceutykach, alkoholach, chemii gospodarczej, środkach techniczno- -chemicznych (opony, oleje samochodowe, beczki), w logistyce i transporcie. Spotykamy je jako informacje cenowo- -wagowe w handlu, tabliczki znamionowe, zawieszki, banderole, plomby zabezpieczające. Mogą służyć tak do opakowań pojedynczych, jak i zbiorczych. Na rynku istnieje kilka sposobów etykietowania, a zatem i kilka rodzajów etykiet:  Samoprzylepne, na rynku światowym występujące jako etykiety PSL (Pressure Sensitive Labels). Do ich otrzymywania do niedawna wykorzystywano niemal wyłącznie wielowarstwowy laminat złożony zmateriału wierzchniego (licowego) facestock oraz nośnika (podkładu) - release liner. Obecnie można też spotkać etykiety samoprzylepne otrzymane tylko z pojedynczego materiału wierzchniego, bez podkładu, w technologii nazywanej linerless.  WAL - Wrap Around Labels, etykiety nanoszone na powierzchnię opakowania z odwijanej rolki (uprzednio zadrukowanej) i łączone "na mokro" klejem (glue applied).  Cut&Stack - uprzednio zadrukowane, pocięte i włożone do magazynka maszyny etykietującej, pobierane indywidualnie i przymocowywane do podłoża klejem "na mokro" (glue applied).  Rękawy termokurczliwe (shrink sleeves) - po uprzednim zadrukowaniu specjalnej, termokurczliwej folii uformowane PRODUKCJA OPAKOWAŃ Etykieta pomaga kreować markę ANDRZEJ KORNACKI , INNOVIA FILMS Gdziekolwiek jesteśmy, gdy obejrzymy się dookoła, na pewno zobaczymy jakąś etykietę. Towarzyszą nam one wszędzie. Mogą się znaleźć tak na opakowaniach artykułów żywnościowych, jak i bezpośrednio na nich, na kos[...]

Właściwe opakowanie drożdży przedłuża ich trwałość DOI:


  Świeże drożdże są artykułem, w którym na specjalnym podłożu znajdują się mikrobiologiczne grzyby. Do swego życia (rozwoju, pączkowania) potrzebują one cukru, tlenu i wilgoci. W momencie wyprodukowania zawierają w sobie bardzo dużą ilość wody.Ze względu na te szczególne właściwości konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do ich przechowywania:  należy pozwolić stopniowo "wyjść" z wnętrza opakowania znajdującemu się tam nadmiarowi wilgoci;  nie pozwolić dostawać się do wnętrza zbyt dużej ilości świeżego tlenu mogącego być pożywką dla znajdujących się tam grzybów;  ze względów mikrobiologicznych nie dopuszczać do bezpośr[...]

 Strona 1  Następna strona »