Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"dr Dariusz Szabra"

WYBRANE ZASTOSOWANIA UKŁADÓW DETEKCJI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO w nowoczesnych systemach optoelektronicznych DOI:10.15199/13.2019.1.2


  Detekcja promieniowania optycznego jest istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki oraz w urządzeniach powszechnego użytku. Światowy rynek układów detekcyjnych i fotodetektorów jest obecnie stymulowany przez znaczące postępy rozwoju technologii optoelektronicznych. Zalety systemów wykorzystujących te technologie, takie jak zintegrowana funkcjonalność, zwiększona wydajność, duża niezawodność i szybkość działania powodują, że znajdują one coraz szersze zastosowaniew systemach transmisji danych, bezpieczeństwa, w branży obronnej i lotniczej oraz w aparaturze medycznej. Przewiduje się, że światowy rynek produkcji najczęściej stosowanych fotodetektorów, jakimi są fotodiody, wzrośnie z 444,8 milionów USD w 2017 roku do 867,7 milionów USD w roku 2026 [1]. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten rozwój są sukcesy technologii półprzewodnikowej i pojawienie się możliwości nowych zastosowań (np. spektroskopia optyczna, bezprzewodowa transmisja optyczna, wykrywanie obiektów i substancji). Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych IOE (ZDSO) prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukową w zakresie systemów optoelektronicznych i detekcji sygnałów optycznych. Prace badawczo-rozwojowe są ukierunkowane m.in. na laserowe systemy transmisji danych (ang. Free Space Optics - FSO), systemy wykrywania śladowych stężeń niebezpiecznych gazów, par materiałów wybuchowych i gazowych biomarkerów chorób w ludzkim oddechu. Główne zaplecze badawcze Zespołu stanowi laboratorium laserowej spektroskopii absorpcyjnej (ang. integrated Laboratory of the Applied laser absorption Spectroscopy - iLABS) oraz laboratorium detekcji sygnałów optycznych (ang. integrated Laboratory of Optical Detection Systems - iLODS). Nowoczesna infrastruktura tych laboratoriów umożliwia realizację prac badawczo-konstrukcyjnych do VI poziomu gotowości technologii w zakresie: ● niskoszumowych układów detekcji sygnałów optycznych, ● metrologii optoelektronicznej (pomiary [...]

 Strona 1