Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"A. Scott Rood "

Wykorzystanie metody Mystery Shopping do badań porównawczych usług świadczonych przez restauracje

Czytaj za darmo! »

Usługi gastronomiczne stanowią znaczącą część branży turystycznej, a globalizacja sprawia, że wymagania stawiane restauracjom stale się zmieniają. Duża łatwość podróżowania oraz powszechny dostęp do informacji sprawiają, że konsumenci oceniają nie tylko usługi, z których korzystają na co dzień, ale także dokonują ich porównania z usługami świadczonymi w innych miastach, regionach, czy państwach. Badanie jakości usług, w tym usług gastronomicznych wymusza zatem stałe poszukiwanie skutecznych metod badawczych i analitycznych, które pozwolą na lepsze zrozumienie klienta, Celem niniejszego badania było zaprojektowanie i zastosowanie w praktyce skutecznego narzędzia badawczego, za pomocą którego będzie można dokonać analizy porównawczej dwóch odrębnych populacji przedsiębiorstw - restauracji typu "casual" w Polsce i w USA. W tym celu została zastosowana metoda Mystery Shopping, która została uzupełniona badaniami preferencji klientów. Uzyskane wyniki stanowić będą bazę do badań nad różnicami kulturowymi wpływającymi na satysfakcję konsumentów oraz oceny przez nich dokonywane, a zaproponowana metodologia może służyć do innych badań międzykulturowych związanych z jakością usług. Cel, zakres i metodologia badawcza Zaproponowana metoda składa się z dwóch zasadniczych części - badania oczekiwań klientów oraz badania jakości oferowanych usług. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było dokonanie konsumenckiej oceny jakości usług świadczonych przez restauracje typu "casual" w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Podjęta także została próba porównania jakości usług oferowanych w obu krajach. Dane zebrano metodą Mystery Shopping, zbadano także oczekiwania klientów, ponieważ poznawanie ich opinii jest ważnym sposobem identyfikacji oczekiwań, determinujących później satysfakcję[6], ponadto, w przypadku wystąpienia znaczących różnic w oczekiwaniach nie byłoby możliwe przeprowadzenie analizy porównawczej jakości świadczonych usług [...]

 Strona 1