Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Ro słan-Kuhn"

TERAZ RADIO! Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe?


  W dobie cywilizacji obrazkowej przekaz radiowy, zawierający wyłącznie treść dźwiękową, słowną czy muzyczną, jawi się dla niektórych jako coś zupełnie nieatrakcyjnego, wręcz anachronicznego. Co więcej, badania amerykańskie sprzed kilkunastu lat wykazały, że dla przeciętnego amerykańskiego obywatela telewizja jest jedynym powodem, dla którego warto mieć oczy. Oczywiście sporo w tym przesady, ekran telewizora systematycznie jest wypierany przez ekran komputera. Minęły już jednak bezpowrotnie czasy, w których radio było nie tylko najszybszym dostarczycielem informacji i rozrywki, lecz również medium kształtującym wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Ta właśnie, niewątpliwa z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy, przewaga przekazu audiowizualnego nad przekazem wyłącznie dźwiękowym skłoniła twórców praktycznie wszystkich standardów radiofonii cyfrowej do wzbogacania treści radiowych o elementy wizualne, począwszy od tekstów i nieruchomych obrazów, poprzez prostą animację, na "niby telewizji" skończywszy. Tak więc radio cyfrowe powstało nie tylko jako efekt prostej transformacji sygnału z postaci analogowej do cyfrowej, ale stało się zupełnie nowym medium, bogatszym o nowe treści, z których realizacją twórcy radiowi nie zawsze chcą lub nie potrafią się zmierzyć. Z drugiej strony mamy do czynienia z daleko posuniętą konwergencją usług audiowizualnych. Radia można słuchać w Internecie, w prostym telefonie komórkowym, smartfonie, tablecie. Co więcej, istnienie radia w sieci zapewnia dostęp do zdecydowanie bogatszej oferty programowej, która w radiowym przekazie radiodyfuzyjnym nie może być osiągnięta, ze względu na ograniczone zasoby widma radiowego. Daje ponadto widzowi możliwość wpływania na zawartość programu. Powstaje więc pytanie: czy w tym cyfrowym konwergentnym świecie istnieje jeszcze miejsce dla tradycyjnej, rozsiewczej, naziemnej radiofonii cyfrowej, której analogowy przekaz jest odbierany w zakresie UKF FM? Poszukiwanie od[...]

 Strona 1