Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Łuczak"

Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego wyniki badań

Czytaj za darmo! »

Branża motoryzacyjna jest potwierdzeniem sukcesu idei uniwersalnej standaryzacji w zakresie zarządzania jakością zaproponowanej przez ISO.Ciekawym przykładem branżowych systemów zarządzania jakością - są systemy dostawców dla branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwa zabiegają o status dostawcy kwalifikowanego na pierwszy montaż (OE/OES1), bowiem referencje tego typu dają szansę na ekspansję [...]

Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego Badania właściwe

Czytaj za darmo! »

Branża motoryzacyjna jest potwierdzeniem sukcesu idei uniwersalnej standaryzacji w zakresie zarządzania jakością zaproponowanej przez ISO. Charakterystyka badania właściwego Kluczowe badanie przeprowadzone dla oceny ważności wymagań systemu zarządzania jakością dostawców dla branży motoryzacyjnej, przeprowadzone zostało na grupie firm1 posiadających siedzibę w Polsce - certyfikowanych na z[...]

Wdrażanie samooceny CAF 2006 w urzędach administracji rządowej

Czytaj za darmo! »

Współautorzy: Anna Kmiecik, Izabela Kraśkiewicz, Adam Szkudlarek, Beata Szyszka, Marcelina Górzna Wstęp W 2009 roku realizowany był projekt wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej (70 urzędów), jako komponent projektu "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej" w ramach Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wzmocnienie potencjału administracji rządowej". Projekt realizowany był na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem nadrzędnym projektu było upowszechnienie stosowania kompleksowego zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej, a w dalszej perspektywie - projakościowa reorientacja stosowanego w nich modelu zarządzania i usprawnienie ich funkcjonowania. Wdrożenie metody CAF obejmowało 10 kroków doskonalenia organizacji - zgodnie z wytycznymi CAF 2006. W ramach wdrożenia metody CAF 2006 zostało przeprowadzone badanie skuteczności realizacji projektu. Badanie zostało wykonane przez Konsorcjum (F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Quality Progress) we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym QUALITAS (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Zarządzanie jakością oraz specyfika usług w jednostkach administracji publicznej Problematyka zarządzania jakością usług w administracji publicznej od niedawna wzbudza zainteresowanie badaczy. Jest to spowodowane wdrażaniem w urzędach systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wzrostem odpowiedzialności urzędów za jakość świadczonych usług . Od momentu wprowadzenia reform administracyjnych oraz zdecydowania się na dobrowolne wdrożenie systemu zarządzania jakością, zmieniło się podejście urzędników nie tylko w zakresie projakościowym, ale przede wszystkim nastąpiła zmiana stosunku do obywatela (klienta). Ideą nowego podejścia jest zdobycie wiedzy, nazwanie potrzeb, oczekiwań adresata do którego kierowane są świadczon[...]

 Strona 1