Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Halina Podsiadło"

Bogactwo zabezpieczeń we współczesnych polskich banknotach obiegowych i kolekcjonerskich jako przykład rozwoju technik poligraficznych DOI:10.15199/54.2016.10.1


  Rich variety of protections in Polish circulation and collectible bank notes as an example of the printing technology development Szybki rozwój technik drukowania i kopiowania pozwala sprostać coraz bardziej wymyślnym i skomplikowanym wymaganiom stawianym zabezpieczeniom stosowanym w banknotach i innych ważnych dokumentach. Banknoty, jako papiery wartościowe, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed fałszowaniem. W artykule omówiono zabezpieczenia wprowadzane na każdym etapie procesu produkcyjnego, w tym: zabezpieczenia w papierze, farbie drukowej, druku, rysunku, optyczne, jawne, utajone i inne. Słowa kluczowe: banknoty, zabezpieczenie przed fałszowaniem, sposoby i rodzaje zabiezpieczeń Rapid development of printing and copying technologies enables to fulfill more and more contrived and complicated requirements for bank notes and other security documents protection. Bank notes, as securities, must be properly protected against falsification. In this paper the protection elements introduced in each production step, incl. protection of: paper, printing ink, printing, drawing, optic, apparent, hidden and other. Keywords: bank notes, anti-falsification protection methods Rich variety of protections in Polish circulation and collectible bank notes as an example of the printing technology development Wprowadzenie Szybki rozwój technik drukowania i kopiowania pozwala sprostać coraz bardziej wymyślnym i skomplikowanym, wielozadaniowym wymaganiom stawianym zabezpieczeniom stosowanym w banknotach i innych ważnych dokumentach. W celu ustrzeżenia się przed oszustami, ważne jest zapoznanie się z wizerunkami banknotów i rodzajami ich zabezpieczeń. Podczas sprawdzania autentyczności banknotu trzeba umieć zidentyfikować wszystkie umieszczone w nim zabezpieczenia. Należy być ostrożnym, kiedy jest złe oświetlenie lub gdy banknot jest bardzo zniszczony. Warto zawsze porównać banknot budzący wątpliwości z egzemplarz[...]

Oddziaływanie farby na papier podczas drukowania

Czytaj za darmo! »

Wzajemne oddziaływanie, jakie zachodzi pomiędzy farbą a papierem, jest bardzo istotne i możne być rozpatrywane w różnych aspektach. Jednym z nich są procesy fizykochemiczne zachodzące na granicy warstw tych materiałów. Wśród tych procesów za najbardziej znaczące uchodzą: wnikanie i penetracja farby do wnętrza podłoża drukowego oraz adhezja warstwy farby do jego powierzchni. Z drugiej stro[...]

Papier przeznaczony do stalorytu

Czytaj za darmo! »

Papiery wartościowe stanowią produkt powszechnie używany w życiu codziennym, jednakże ich wytworzeniu towarzyszy wiele skomplikowanych procesów, począwszy od produkcji podłoża o odpowiednich parametrach jakościowych, a skończywszy na jego zadrukowaniu i procesach wykończeniowych. Uzyskanie wymaganego efektu, jest możliwe - między innymi - dzięki zastosowaniu przy produkcji tych papierów druk[...]

Opakowania a ekologia

Czytaj za darmo! »

Rosnącemu zapotrzebowaniu na opakowania towarzyszą zwiększające się wymagania dotyczące ich wyglądu i jakości, a coraz częściej brany jest również pod uwagę aspekt ekologiczny. W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Coraz większa liczba osób wybiera produkty zapakowane w ekologiczne opakowania i prowadzi w swoich gospodarstwach domowych selektywną zbiór[...]

Wymagania stawiane opakowaniom do produktów spożywczych i metody badania tych opakowań

Czytaj za darmo! »

Opakowania muszą spełniać różne wymagania. Wszystkie powinny zabezpieczać zapakowany produkt przed uszkodzeniem i chronić go przed narażeniami podczas transportu, przechowywania oraz użytkowania. Wyniki wykonanej analizy metod badawczych mają na celu kontrolę jakości opakowań do artykułów spożywczych. Analiza ta może być pomocna producentom tych opakowań. W zależności od pełnionych funkcji o[...]

Wpływ stalorytu na wybrane właściwości strukturalne papieru

Czytaj za darmo! »

Papiery wartościowe, zwłaszcza banknoty, stanowią produkt używany powszechnie w codziennym życiu. Ich wytworzeniu towarzyszy wiele skomplikowanych etapów, począwszy od produkcji samego papieru podłożowego o odpowiednich parametrach jakościowych, poprzez umieszczenie w nim różnorodnych zabezpieczeń, następnie zadrukowanie z wykorzystaniem kombinacji kilku technik druku, na procesach wykończen[...]

 Strona 1  Następna strona »