Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Sonczuk"

Nowe siatki katalityczne produkowane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i wpływ jakości drutu na proces ich wytwarzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe siatki katalityczne (tkane i dziane) wytwarzane w mennicy-metale Szlachetne Sp. z o.o. na potrzeby przemysłu azotowego. opisano efekty wprowadzenia nowej ciągarki, nowej emulsji i nowych ciągadeł zapewniających stabilną geometrię ciągnionego drutu. zaprezentowano wpływ jakości drutu na procesy tkania i dziania i na jakość wytwarzanych siatek katalitycznych. Presentation new c[...]

Poprawa własności fizycznych drutów używanych do produkcji siatek katalitycznych poprzez mikrodomieszkowanie

Czytaj za darmo! »

niniejszy artykuł dotyczy prac prowadzonych w mennicy metale Szlachetne S.a. i w Politechnice Warszawskiej nad uzyskaniem drutów z mikrodomieszkowanych stopów platyny. druty te, przeznaczone na siatki katalityczne dla przemysłu azotowego, wykonywane były z materiału konsolidowanego wstępnie metodą metalurgii proszków. dalsza konsolidacja zachodziła w procesie obróbki plastycznej na gorąco i ciągnienia. uzyskane druty charakteryzowały się większą wytrzymałością na zrywanie i mniejszym wydłużeniem w stosunku do drutów niedomieszkowanych, otrzymywanych w sposób tradycyjny. zbadano własności katalityczne próbek siatek wykonanych z nowych drutów. nie stwierdzono pogorszenia własności katalitycznych. The aim of the article, based on earlier investigations made in The Mennica Metale Szlache[...]

 Strona 1