Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard RUS"

Tomasz JEWSIENIA Geodetą Województwa Pomorskiego POMIAR w Pruszczu Gdańskim. Od 1 marca DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 25 stycznia 2016 roku Marszałek Województwa Pomorskiego powierzył Tomaszowi Jewsienia pełnienie obowiązków Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii oraz stanowisko Geodety Województwa Pomorskiego. Kształcenie zawodowe rozpoczął w Technikum Budowlanym Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w 1987 roku uzyskując w 1992 roku tytuł technika geodety. W latach 1992-1997 studiował na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii[...]

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii DOI:

Czytaj za darmo! »

Podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego, jaki odbył się w dniach 2-4 czerwca br., doszło do wymiany poglądów pomiędzy organizatorami, a przedstawicielami zaproszonego Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (założone w 1940 roku w Londynie przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 r. zatwierd[...]

Czy nowa komisja będzie HiTem? DOI:

Czytaj za darmo! »

Podczas wrześniowego zebrania ZG SGP w Krakowie powołano "nową" Główną Komisję ds. Historii i Tradycji, a na jej przewodniczącego moją "skromną" osobę. Zgodziłem się na pełnienie tej funkcji z racji moich zainteresowań historią geodezji i kartografii. Ale czy sprostam zadaniom, jakie chciałbym zrealizować, to czas pokaże… Moim zdaniem, do zakresu działalności komisji należeć winny zagadnienia związane z realizacją celów oraz zadań Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dziedzinie przez nią reprezentowanej, w szczególnoś[...]

Peak XV/ K2\* DOI:

Czytaj za darmo! »

Narodowa, zimowa wyprawa na K2 [2017/2018] oraz rocznica pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięczniki [17 lutego 1980 Mount Everest (8848 m) - geodeta Leszek Cichy (absolwent Politechniki Warszawskiej) i elektronik Krzysztof Wielicki (absolwent Politechniki Wrocławskiej)] to powód poszukiwań "geodezyjnych korzeni"… Podczas Kampanii Wschodnioindyjskiej w 1802 roku Brytyjczycy rozpoczęli "The Great Trigonometrical Survey" Indii, aby ustalić m.in. lokalizacje, wysokości i nazwy najwyższych gór świata. Zaczynając od południowych Indii, zespoły badawcze pracowały przy pomocy gigantycznych teodolitów, każdy o masie 500 kg (1100 funtów) i wymagając[...]

...UDANA INAUGURACJA?! DOI:

Czytaj za darmo! »

lutego br. w siedzibie Zarządu Głównego SGP odbyło się: Spotkanie z prof. Bogusławem Szmyginem w związku z pracami nad projektem "MONUMENTO" prowadzonymi przez Prof. dr. Petera Waldhäusla z Austrii pod nazwą "Sieć granic i jej zabytków" wraz z państwami uczestniczącymi: Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria. Dla przypomnienia Przegląd Geodezyjny (nr 2 z 2017 roku) w artykule B. Tomaszewskiego pt. "Znaki graniczne na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" przybliżył ideę pomysłu wraz[...]

PUZZLE DOI:

Czytaj za darmo! »

Tytułowe PUZZLE to zapewne znana wszystkim łamigłówka. Możemy ją lubić albo niespecjalnie za nią przepadać, ale raczej jakąś ogólną wiedzę na ten temat mamy. PUZZLE to wynalazek dość stary, ale nie aż taki stary, jak pewnie większość z nas mogłaby się spodziewać… i do tego z "kartografem w tle". W Europie łamigłówki stały się popularne dopiero w XIX wieku. Jako pierwszy do ich zbudowania przystąpił angielski kartograf i grawer noszący nazwisko John Spilsbury [nota bene najstarsza łamigłówka to TANGRAM pochodzący z Chin, znany od ponad 3000 lat pod nazwą "chichiao-tu", co w tłumaczeniu na język polski brzmi "pomysłowa łamigłówka figurowa z siedmiu części". Jest to kwadrat podzielo[...]

SURVEYORS DOI:

Czytaj za darmo! »

Mount Rushmore - góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota Południowa, w której w latach 1927-1941 wykuto pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, szczególnie znaczących dla historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość około 18 metrów. Przedstawieni tam prezydenci to (od lewej): George Washington (początek budowy 1930),Thomas Jefferson (1936), Theodore Roosevelt (1939) oraz Abraham Lincoln (1937). Czy wiesz, że 3 z nich ma w CV "geodezyjne doświadczenie"? George Washington (ur. 1732 - zm. 1799) Pierwszy Prezydent USA [30 kwiecień 1789 - - 4 marzec 1797] George Washington urodził się 22 lutego 1732 roku w Pope’s Creek w brytyjskiej kolonii Wirginia. Doświadczenia George'a Washingtona jako GEODETY (SURVEYOR) we wczesnych latach młodzieńczych t[...]

Jan z Czarnolasu... z miernikiem w tle! \* DOI:

Czytaj za darmo! »

Kochanowski, Jan Kochanowski zwany Janem z Czarnolasu urodził się w Sycynie, w ziemi radomskiej, w roku 1530, czyli 488 lat temu. Dokładna data urodzin nie jest znana. Większość badaczy wskazuje na 1530 rok, a 6 czerwca to dzień umowny. Nauki początkowe pobierał według wszelkiego prawdopodobieństwa w Sieciechowie, u Benedyktynów, a następnie kształcił się w Akademii Krakowskiej, skąd powróciwszy na czas krótki do domu, udał się w 1552 roku do Padwy, gdzie studiował filozofię. Po ukończeniu nauk w Akademii Padewskiej, podróżował w ciągu dwóch lat po Włoszech, powrócił potem do kraju, aby go wkrótce znów opuścić. Tym razem udał się powtórnie do Włoch i Francji. Po śmierci matki, odziedziczył połowę Czarnolasu i folwark Rudę. W 1564 roku otrzymał miejsce sekretarza w kancelar[...]

3 lipca/ 8 października/ 21 grudnia \* DOI:

Czytaj za darmo! »

Tytuł niniejszego HiT_ofonu zapewne zaskakuje, ale daty nie są przypadkowe, gdyż dotyczą dnia imienin… patrona geodetów: ŚWIĘTEGO TOMASZA, APOSTOŁA (zwanego niewiernym* Tomaszem). Kościół katolicki obchodził święto liturgiczne św. Tomasza Apostoła do 1969 roku, 21 grudnia, reforma liturgiczna przeniosła je na 3 lipca. Kościół grecki obchodzi pamiątkę św. Tomasza 8 października. A ponieważ wydanie PG jest lipcowe, stąd niniejszy tekst przybliżający postać naszego patrona i kilka zapewne mało znanych faktów. Zadałem sobie pytanie, a po prawdzie "wujkowi google", dlaczego Tomasz i to ten niewierny? Okazuje się, że Świętych Tomaszów jest 15! Tomasz może 17 razy świętować swe imieniny w ciągu roku! W ikonografii św. Tomasz Apostoł przedstawiany jest przede wszystkim jako starszy mężczyzna z brodą w tunice i płaszczu, a jego atrybutami są: kątownica (węgielnica), kielich, księga ([...]

Recenzja \* DOI:


  W Przeglądzie Technicznym (rok 1911 nr 14) na 179 stronie znalazłem "PIŚMIENNICTWO TECHNICZNE POLSKIE - II. Inżynierya z miernictwem", gdzie znajduje się m.in. taka recenzja: "Inż. WŁADYSŁAW [Włodzimierz - przyp. autora] DZIAKIEWICZ, profesor wyższej szkoły przemysłowej w Krakowie, opisywał w Przegl. Techn. "Zdjęcie metodą punktów pośrednich" (1905) [wytrwały czytelnik znajdzie w zasobach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej - przyp. autora]. Pragnąc wypełnić "brak krótkiego, przystępnego i ściśle praktycznego podręcznika do nauki miernictwa, takiego jednak, któryby uwzględniał najświeższe rezultaty nauki i ułatwiał zawodowym technikom korzystanie z nich", wydał w r.1906 "Miernictwo"10. Po krótkich wiadomościach wstępnych, opisuje prace polowe, wytykanie linii prostych, pomiar długości, wyrównanie błędów, sprawdzanie łat i taśm, zdjęcia małych obszarów, niwelacyę, teodolit, tachymetryę, pomiar trygonometryczny wysokości, tryangulacyę, zdjęcia "Polygonowe", zdjęcia za pomocą kompasu, wytykania łuków. Pomija zupełnie stolik mierniczy, niwelacyę i tachymetryę opisuje nie dość jasno, treści nie dzieli na wydatne części, ale na długi szereg paragrafów, słownictwo nie dobrane starannie; książka wszakże i przy tych us[...]

 Strona 1  Następna strona »