Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK SZATAN"

HYDROMETALURGICZNY RECYKLING CYNKU Z ODPADÓW CYNKOWANIA OGNIOWEGO DOI:10.15199/67.2019.2.4


  Cynk jest naturalnie występującym, nietoksycznym i dość powszechnym pierwiastkiem. Jego pierwsze zastosowania konstrukcyjne datuje się na 79 r.n.e., stąd właściwości tego metalu jako doskonałej powłoki antykorozyjnej na elementach wykonanych z żelaza i stali są znane od dawna. Szacuje się, że na świecie corocznie ok. 50% całkowitej produkcji cynku metalicznego zużywane jest do cynkowania stali [2]. Cynkowanie ogniowe prowadzone jest przez zanurzanie konstrukcji stalowych w stopionym cynku [4]. Otrzymuje się wówczas warstwy ochronne o grubości zwykle 70-150 mikrometrów, które zapewniają ochronę przeciwkorozyjną stali nawet przez okres 100 lat [2]. Proces ten generuje jednak pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką zawartość cynku (60-98%), oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce wtórne. W pracy przedstawiono koncepcję hydrometalurgiczego odzysku cynku z popiołu pocynkowniczego. Popiół to głównie mieszanina tlenku cynku, tlenochlorku cynku i metalicznego cynku, która stanowi zwykle 5-15% całkowitej ilości cynku zużywanego w czasie cynkowania ogniowego [1]. Obecnie popiół pocynkowniczy jest poddawany procesom pirometalurgicznym, natomiast niewiele jest informacji na temat odzysku metalu realizowanego na drodze hydrome[...]

 Strona 1