Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Filip Ratkowski"

Effect of soil moisture on current-carrying capacity of low-voltage power cables DOI:10.15199/48.2019.06.29

Czytaj za darmo! »

Power cables are mainly installed in the ground, and parameters of the soil as well as additional cables equipment, e.g. a cable duct, significantly influence power cables current-carrying capacity [1-7]. This current-carrying capacity also depends on the position of buried power cables [8]. Moreover, sections of cables may be exposed to external sources of heat [9, 10], what should be taken into account during cables selection and it is very important in terms of reliability of supply [11]. Basic recommendations for calculation of power cables current-carrying capacity Iz are included in standards IEC 60287-1-1 [12] and IEC 60287-2-1 [13]. According to these standards, for AC power cables the capacity Iz can be calculated as follows: (1)   (1 ) (1 ) ( ) 0 5 ( ) 1 c 1 2 c 1 2 3 4 d 1 c 2 3 4 z R T n R T n R T T W , T n T T T I                           where: Iz - current-carrying capacity of a power cable, A,  - permissible temperature rise of the conductor above ambient temperature, K, Wd - dielectric losses per unit length per phase, W/m, T1 - thermal resistance per core between the conductor and sheath, (K.m)/W, T2 - thermal resistance between the sheath and armour, (K.m)/W, T3 - thermal resistance of external serving of the cable (e.g. PVC sheath), (K.m)/W, T4 - external thermal resistance of surrounding medium, e.g. soil, (K.m)/W, nc - number of conductors in a cable, -, R - AC current resistance of a conductor at its maximum operating temperature, /m, 1 - ratio of the total losses in metallic sheaths to the total conductor losses, -, 2 - ratio of the total losses in metallic armour to the total conductor losses, -. For popular low-voltage cab[...]

Zastosowanie specjalnego uziemienia żył powrotnych w liniach kablowych SN DOI:10.15199/74.2019.5.3


  Linie kablowe średniego napięcia są projektowane obecnie w formie trzech osobnych kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu sieciowanego z żyłą powrotną, która składa się z drutów miedzianych oraz obwoju przeciwskrętnego z taśmy miedzianej. W celu uzyskania promieniowego rozkładu pola elektrycznego ten element konstrukcyjny kabla jest uziemiany. Żyła powrotna stanowi bezpieczną drogę powrotną dla prądów zwarciowych płynących w momencie przebicia izolacji kabla oraz podczas zwarć występujących poza daną linią kablową. Podstawowe układy Ze względu na sposób połączenia żył powrotnych, wyróżnia się trzy podstawowe układy, które stosuje się w zależności od warunków technicznych oraz długości linii, tj.: - z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding), - z jednostronnie uziemioną żyłą powrotną (SPB - single-point bonding), - z krzyżowaniem żył powrotnych (CB - cross-bonding). Układ z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding) jest najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Potencjał na końcach obu żył powrotnych jest równy potencjałowi ziemi, zatem nie ma konieczności stosowania ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. Wadą tego układu jest fakt, że wywołany zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej prąd, który przepływa w żyle powrotnej, generuje znaczne straty. Jeżeli w żyle roboczej kabla jednożyłowego płynie prąd przemienny o natężeniu I i pulsacji 2πf, to wytworzone wokół tej żyły pole magnetyczne indukuje wzdłuż koncentrycznych powłok metalowych (a także wzdłuż równoległych żył i powłok sąsiednich kabli) siłę elektromotoryczną indukcji E, której wartość jest proporcjonalna do natężenia prądu I i przenikalności magnetycznej Inż. Michał Matuszak (Michal.Matuszak@eltelnetworks.com) - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks Energetyka S.A., mgr inż. Krzysztof Szuchnik, mgr inż. Michał Kołtun - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks E[...]

 Strona 1