Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Grabarczyk"

Obniżanie współczynników SAIDI/SAIFI przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu restytucyjnego Self Healing Grid DOI:10.15199/74.2016.5.2


  W związku z dołączeniem przez URE współczynników SAIDI/SAIFI do wskaźników jakościowych, dostarczanej do klienta energii elektrycznej, zakłady energetyczne coraz więcej inwestują w infrastrukturę sieci dystrybucyjnej (zasilanie odbiorców z kilku punktów), jak również w urządzenia wspomagające detekcję prądów zwarciowych (wskaźniki zwarć), izolowanie zwartych odcinków sieci (rozłączniki i reklozery), automatyzację procesu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców po wystąpieniu zwarcia (sterowniki stacyjne lub słupowe, systemy Self Healing Grid). Wszystkie te inwestycje mają na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez zakłady energetyczne związane z: szukaniem miejsca zwarcia, usuwaniem zwarć, zużyciem infrastruktury sieciowej oraz strat wynikających z niesprzedanej energii elektrycznej i karami za jej niedostarczenie.Na podstawie tych danych widać pierwsze efekty poczynionych przez zakłady energetyczne inwestycji w sieć dystrybucyjną. Wyniki są zadowalające, zwłaszcza że inwestycje te są dopiero we wstępnej fazie. Liczba ogłaszanych w pierwszej połowie 2015 r. przetargów przez niektóre zakłady energetyczne, dotyczące montażu rozłączników zdalnie sterowanych ze wskaźnikami zwarć dla sieci napowietrznych i kablowych, świadczy o tym, że duży nacisk położono na przygotowanie sieci do jak najbardziej efektywnych przełączeń w głębi sieci w przypadku zwarć. Prace te przyczynią się na pewno do spadków współczynników jakościowych. Wskaźniki zwarć produkcji Schneider Electric - system EASERGY Schneider Electric ma bogatą ofertę wskaźników zwarć do współpracy z sieciami napowietrznymi i kablowymi oraz przystosowanych do różnych układów uziemienia punktu zerowego transformatora. Możemy je podzielić na trzy grupy: - wskaźniki zwarć świetlne bez komunikacji, - wskaźniki zwarć z komunikacją, - sterowniki stacyjne i słupowe z możliwością dokonywania przełączeń, np. w beznapięciowych przerwach cyklu SPZ lub automatyczne[...]

Doświadczenia z automatyczną izolacją zwarć w sieciach SN przy zastosowaniu systemu restytucyjnego Self Healing Grid DOI:10.15199/74.2018.9.10


  Schneider Electric Polska aktywnie włączył się w problematykę obniżania współczynników SAIDI/SAIFI przez zakłady elektroenergetyczne w Polsce. Od kilku lat współczynniki te są wliczane do wskaźników jakościowych dostarczanej przez zakłady energii elektrycznej do klientów. W swojej ofercie Schneider Electric ma wiele urządzeń umożliwiających obniżanie tych wskaźników, np.: wskaźniki przepływu prądów zwarciowych, sterowniki telemechaniki z automatyką sekcjonującą oraz innowacyjny system przywracania zasilania po awarii (restytucji) - Self Healing Grid. Jest to system rozproszony i pracuje bez udziału systemu nadrzędnego SCADA, dzięki czemu czasy restytucji zasilania po zwarciu są bardzo krótkie w porównaniu z wymaganymi przez URE 180 s (po tym czasie naliczane są wskaźniki SAIDI/SAIFI). Realizacje SHG w Polsce W ostatnich kilku latach firma Schneider Electric zrealizowała kilka projektów automatyzacji sieci dystrybucyjnej średniego napięcia na podstawie swojej technologii Self Healing Grid. Chronologicznie wyglądało to następująco: ● 2015 r. - TAURON Dystrybucja Oddział Wrocław (1 pętla SHG obejmująca 15 stacji SN/nn, 1 pętla SHG obejmująca 7 stacji SN/nn). ● 2016 r. - PGE Dystrybucja Oddział Białystok (1 pętla w RE Ełk obejmująca 21 stacji SN/nn, 1 pętla w RE Łomża obejmująca 27 stacji SN/nn), TAURON Dystrybucja Oddział Wrocław (1 pętla SHG Pilczyce obejmująca 57 stacji SN/nn). ● 2017 r. - TAURON Dystrybucja Oddział Wrocław (1 pętla SHG Walecznych obejmująca 33 stacje SN/nn, 1 pętla SHG Wieczystych obejmująca 25 stacji SN/nn). Słowa kluczowe: obniżanie współczynników SAIDI/SAIFI, system restytucyjny SN W artykule opisano doświadczenia z realizacji i eksploatacji innowacyjnego systemu restytucyjnego Self Healing Grid wdrożonego w kilku miejscach w Polsce, który umożliwia obniżenie wskaźników SAIDI/SAIFI. Keywords: lowering SAIDI/SAIFI coefficients, Feeder Automation, Self Healing Grid, FDIR The [...]

Innowacyjny system restytucyjny Self Healing Grid - szansa dla polskiej energetyki DOI:10.15199/74.2017.9.11


  W związku z dołączeniem przez URE współczynników SAIDI/SAIFI do wskaźników jakościowych dostarczanej do klienta energii elektrycznej, zakłady energetyczne zostały poddane presji obniżania tych współczynników. Jest wiele sposobów na obniżanie wskaźników SAIDI/SAIFI, są to m.in.: - telemechanizacja punktów rozłącznikowych, - kablowanie odcinków sieci napowietrznych, - zamiana sieci promieniowych na pierścieniowe z punktem normalnie otwartym. Metody te są powszechnie stosowane, jednak coraz bardziej powinno się zwracać uwagę na opłacalność inwestycji i możliwość uzyskania najlepszych rzeczywistych efektów. Planowane inwestycje nie powinny być nastawione na spełnienie obecnych norm, ale umożliwić spełnienie przyszłych rygorów jakościowych narzucanych przez URE. Najbardziej rozwiniętym i efektywnym rozwiązaniem jest automatyzacja sieci SN, polegająca na samoczynnym izolowaniu zwartego odcinka sieci i przywróceniu zasilania jak największej liczbie odbiorców w jak najkrótszym czasie. Granicznym czasem ustalonym przez URE są 3 min - wszelkie awarie, zwarcia, które zostaną usunięte poniżej tej granicy nie wpływają na wzrost wskaźników SAIDI/SAIFI. Na rynku polskim obecnie jest kilka rozwiązań dotyczących automatyzacji sieci dystrybucyjn[...]

Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach zabezpieczeń serii Easergy MiCOM Px30 DOI:10.15199/74.2019.5.7


  Zabezpieczenia serii MiCOM występują na polskim rynku elektroenergetycznym od 2004 r. Tego typu rozwiązania oferowane były już wcześniej przez Zakład REFA w Świebodzicach pod różnymi logo światowych koncernów (GEC Alstom, Alstom, AREVA, Schneider Electric) zajmujących się dostawami urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłu. Przez te kilkanaście lat, zabezpieczenia serii MiCOM zyskały dużą popularność, wytyczając często nowe drogi rozwoju dla standardów w polskiej energetyce. Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom zabezpieczeniowym, logice jak i niezawodności w pracy, znalazły zastosowanie na wielu obiektach w Polsce przy często skomplikowanych układach zasilania. Najpopularniejszym przedstawicielem rodziny zabezpieczeń MiCOM jest MiCOM P139 - jako wszechstronne zabezpieczenie nadprądowe z funkcją sterownika pola. Świadczyć o tym może sprzedaż tego zabezpieczenia na poziomie kilku tysięcy sztuk rocznie w ostatnich latach w Polsce. Obecnie energetyka stawia na nowe wymagania funkcyjne i komunikacyjne związane z tematem transmisji danych i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Tutaj zabezpieczenia Easergy MiCOM serii Px30 wychodzą w pełni na przeciw tym oczekiwaniom. Historia Przez kilkanaście lat obecności na polskim rynku zabezpieczeń, sterownik polowy MiCOM P139 przechodził kilka większych i mniejszych zmian w budowie, funkcjach zabezpieczeniowych, zgodnie z wymogami rynku i życzeniami klientów. Większość zmian dotyczyła oprogramowania oraz sprzętu zamontowanego wewnątrz zabezpieczenia. Panel przedni, oprócz kilku zmian w kolorystyce programowalnych diod LED, pozostawał bez zmian od kilkunastu lat. W tym czasie wiele się zmieniło, jeśli chodzi o technikę prezentacji synoptyki, pomiarów, itp. wśród zabezpieczeń dostępnych na polskim rynku. Jednocześnie z rynku otrzymywaliśmy sprzeczne informacje od klientów - jedni byli za dotychczasowym rozwiązaniem wyświetlacza, twierdząc, że po co kolorowy wyświetlacz na stacjach bezobsługowy[...]

Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach zabezpieczeń serii Easergy MiCOM Px30 DOI:10.15199/74.2019.5.7


  Zabezpieczenia serii MiCOM występują na polskim rynku elektroenergetycznym od 2004 r. Tego typu rozwiązania oferowane były już wcześniej przez Zakład REFA w Świebodzicach pod różnymi logo światowych koncernów (GEC Alstom, Alstom, AREVA, Schneider Electric) zajmujących się dostawami urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłu. Przez te kilkanaście lat, zabezpieczenia serii MiCOM zyskały dużą popularność, wytyczając często nowe drogi rozwoju dla standardów w polskiej energetyce. Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom zabezpieczeniowym, logice jak i niezawodności w pracy, znalazły zastosowanie na wielu obiektach w Polsce przy często skomplikowanych układach zasilania. Najpopularniejszym przedstawicielem rodziny zabezpieczeń MiCOM jest MiCOM P139 - jako wszechstronne zabezpieczenie nadprądowe z funkcją sterownika pola. Świadczyć o tym może sprzedaż tego zabezpieczenia na poziomie kilku tysięcy sztuk rocznie w ostatnich latach w Polsce. Obecnie energetyka stawia na nowe wymagania funkcyjne i komunikacyjne związane z tematem transmisji danych i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Tutaj zabezpieczenia Easergy MiCOM serii Px30 wychodzą w pełni na przeciw tym oczekiwaniom. Historia Przez kilkanaście lat obecności na polskim rynku zabezpieczeń, sterownik polowy MiCOM P139 przechodził kilka większych i mniejszych zmian w budowie, funkcjach zabezpieczeniowych, zgodnie z wymogami rynku i życzeniami klientów. Większość zmian dotyczyła oprogramowania oraz sprzętu zamontowanego wewnątrz zabezpieczenia. Panel przedni, oprócz kilku zmian w kolorystyce programowalnych diod LED, pozostawał bez zmian od kilkunastu lat. W tym czasie wiele się zmieniło, jeśli chodzi o technikę prezentacji synoptyki, pomiarów, itp. wśród zabezpieczeń dostępnych na polskim rynku. Jednocześnie z rynku otrzymywaliśmy sprzeczne informacje od klientów - jedni byli za dotychczasowym rozwiązaniem wyświetlacza, twierdząc, że po co kolorowy wyświetlacz na stacjach bezobsługowy[...]

Modernizacja istniejącej stacji SN/nN do standardu smart grid - kolejne doświadczenia RWE Stoen Operator DOI:


  Zarówno budowa nowych stacji w wersji smart, jak i modernizacja istniejących, stanowi pierwszy i kluczowy element rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Obiekty te, a przede wszystkim ich nowe wyposażenie, pozwalają na samoistną adaptację poszczególnych gałęzi sieci elektroenergetycznej do zmieniającego się obciążenia, przy zachowaniu wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej i niezawodności dostaw. RWE Stoen Operator uznaje, że prawdziwą inteligentną siecią elektroenergetyczną (smart grid), będzie sieć integrująca zadania związane z zapewnieniem jakości i pewności zasilania z funkcjonalnościami, umożliwiającymi świadome i efektywne korzystanie z energii elektrycznej przez naszych klientów. W ramach prac nad modernizacją[...]

 Strona 1