Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR SAWICKI"

Różnorodność biologiczna i oceny zasobów polskich lasów

Czytaj za darmo! »

Tegoroczny 108 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Cedzynie k. Kielc, który odbył się w dniach 4-6 września br., zgromadził rekordową liczbę ponad 300 osób, w tym około 120 leśników z całego kraju. Tematem wiodącym jego sesji naukowej były "Zasoby przyrodnicze polskich lasów". Warto podkreślić, że początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają 1882 roku, kiedy to z [...]

Świat ptaków - gniazda, jaja i pisklęta

Czytaj za darmo! »

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów V-VI klasy szkoły podstawowej. Cel ogólny: rozpoznawanie gatunków ptaków gniazdujących w Polsce, ich różnorodności, kształtowanie zainteresowań przyrodniczych oraz właściwych postaw wobec przyrody. Metody pracy: zajęcia terenowe w grupach 4-5 osobowych o charakterze edukacyjnym oraz zespołach wykonujących swe zadania w pracowni biologicznej. Podsumowaniem zajęć jest forma quizów. Środki dydaktyczne: plan terenu z zaznaczonymi punktami pracy poszczególnych zespołów, klucze do oznaczania gatunków ptaków, gniazd i jaj, karty pracy do szczegółowych notatek i zapisu wyników obserwacji itp. Zadania do realizacji dla poszczególnych zespołów: Szukamy ptasich jaj - znajdź w lesie 5 ukrytych jaj, zanotuj miejsce, w którym były złożone (na z[...]

Czy Beskidom grozi klęska, jaka spotkała Góry Izerskie?

Czytaj za darmo! »

Wlatach 80. XX wieku powiedzenie "drzewa umierają stojąc" miało odzwierciedlenie w zamieraniu świerczyn na powierzchni 16 tys. ha Gór Izerskich, co określono wówczas mianem klęski ekologicznej. Obecnie, nowe pokolenie drzewostanów rośnie tam, dzięki wysiłkowi i wiedzy leśników, zabliźniając skutecznie stare rany. Od blisko 10 lat, a w ostatnich szczególnie, podobne zjawiska występują w Beskidach, a ich lasy czekają na ratunek. Dlaczego tak się dzieje? Czy to tylko błędy popełnione w przeszłości? W XVI wieku Beskidy zostały niemal całkowicie wylesione, bo potrzebne były hale do wypasu owiec i lasy wtedy przekształcano na pastwiska. Gdy w XIX wieku tworzono na Śląsku huty szkła, najbardziej cenne drzewostany bukowe i jaworowe zostało prawie zupełnie wycięte, ponieważ wła[...]

 Strona 1