Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENNA KOSMACIŃSKA"

Oznaczanie czystości chromatograficznej wodzianu dichlorowodorku pramipexolu - porównanie metod

Czytaj za darmo! »

Dokonano doboru warunków chromatograficznych (metoda HPLC) oznaczania zawartości pramipexolu oraz dwóch zidentyfikowanych jego zanieczyszczeń: substrat S(-)-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol- 2,6-diaminy (DA) i wodzian dichlorowodorku (S)(-)-4,5,6,7-tetrahydro-N6,N6dipropylobenzotiazolu- 2,6-diaminy (Zan A) w substancji farmaceutycznej. Przebadano kilka układów chromatograficznych, z których o[...]

Synteza dimerów i estolidów nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich adduktówz bezwodnikiem maleinowym

Czytaj za darmo! »

Opracowano warunki syntezy dimeru i estolidu kwasu oleinowego oraz ich estrów, a także adduktu kwasu oleinowego z bezwodnikiem maleinowym oraz określono ich fizykochemiczne właściwości. Otrzymane produkty mogą być zastosowane w ekologicznych wyrobach technicznych. Conditions of synthesis of dimer and estolide of oleic acid and their esters as well as the adduct of oleic acid with maleic an[...]

Synteza pochodnych hydroksylowych i hydroksymetoksylowych triacylogliceroli

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano pochodne hydroksylowe i hydroksymetoksylowe oleju rzepakowego. Związki te uzyskano z epoksydowanego oleju rzepakowego w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego. Ze względu na bardzo dużą lepkość mają one mniejsze możliwości zastosowania w smarach niż dimery i estolidy. Obecność grup funkcyjnych w cząsteczce sprawia, że pochodne te mogą być stosowane jako surowiec lub dodatek[...]

Transfer metod analitycznych. Zło konieczne czy paradoksalnie oszczędność kosztów?

Czytaj za darmo! »

związku z szybkim postępem w przemyśle farmaceutycznym, rosnącą konkurencją, jak również zwiększającymi się wymaganiami organów rejestrujących, następuje gwałtowny wzrost wymagań dotyczących jakości preparatów farmaceutycznych. Jedną z dróg prowadzących do zapewnienia jakości wytwarzanych produktów jest sprawny transfer technologii, będący efektem naturalnego rozwoju procesu technologicz[...]

Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki optymalizacji i walidacji metody HPLC użytej do oznaczania substancji czynnych w procesach mycia aparatury użytej przy produkcji substancji farmaceutycznej. Przedyskutowano parametry optymalizacji i walidacji. The high-performance liq. chromatog. used for detn. of residual active substances during cleaning apps. for pharmaceutical prodn. was optimized and validated. The[...]

 Strona 1