Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"HANNA GWARDIAK"

Synteza pochodnych hydroksylowych i hydroksymetoksylowych triacylogliceroli

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano pochodne hydroksylowe i hydroksymetoksylowe oleju rzepakowego. Związki te uzyskano z epoksydowanego oleju rzepakowego w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego. Ze względu na bardzo dużą lepkość mają one mniejsze możliwości zastosowania w smarach niż dimery i estolidy. Obecność grup funkcyjnych w cząsteczce sprawia, że pochodne te mogą być stosowane jako surowiec lub dodatek[...]

Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych


  Przedstawiono charakterystykę olejów zawierających trzy wiązania podwójne (lniany, z lnianki) i z gorczycy o obniżonej zawartości kwasu erukowego, zawierające kwas α-linolenowy (9c,12c,15cC18:3), oraz z olejów z nasion wiesiołka, ogórecznika i z czarnej porzeczki zawierających kwas γ-linolenowy (6c,9c,12cC18:3). Ponadto przebadano oleje, które w stanie naturalnym zawierają izomery kwasu o 18 atomach węgla i trzy wiązania podwójne, a wśród nich olej tungowy zawierający kwas α-eleostearynowy (9c,11t,13tC18:3) i oleje z nagietka zawierające kwas nagietkowy (8t,10t,12cC18:3). Eight com. available and recovered vegetable oils (flax, false flax, evening primrose, barage, blackcurrant, mustard, tung and pot marigold) were analyzed for chem. compn., esp. for content of mono, di and tri unsatd. fatty acids. Contents of conjugated linoleic acids in tung oil were: the isomer 9c,11t,13t (α-eleostearic acid) 76.8% and the isomer 9c,11t,13t (β-eleostearic acid) 1.3% of the total fatty acids. In the marigold oil (varieties ‘Geisha Girl‘ and ‘Persemmon Beauty’), the isomer 8t,10t,12c (α-calendic acid) was in concns. 53,2 and 53,6%, resp. Concns. of the isomer 8t,10t,12t (β-calendic acid) were 2,1% and 1,4%, resp. α-Linolenic acid (9c,12c,15c C18:3) was identified in linseed oil (53,3%), in Camelina sativa oil (45,7% m/m) and in low erucic acid mustard oil (13,9% m/m). γ-Linolenic acid (6c,8c,12c C18:3) was identified in evening primrose oil (6,8% m/m), in borage seed oil (20,6% m/m) and in Wiesława Walisiewicz-Niedbalskaa,*, Bożena Patkowska-Sokołab, Hanna Gwardiaka, Tadeusz Szulcb, Robert Bodkowskib, Krzysztof Różyckia aInstytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych Potential raw materials in the synthesis of bioactive fat derivatives Prof. dr hab. inż. Bożena PAT[...]

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym

Czytaj za darmo! »

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania bioaktywnych izomerów kwasu linolowego 9c,11t i 10t,12cC18:2 z oleju makowego i z pestek winogron, oraz wzbogacania zmodyfikowaną metodą tłuszczu mlekowego w izomery, głównie 9c,11tC18:2 i izomer kwasu oleinowego 11tC18:1 (kwas wakcenowy). Produkt syntezy izomerów z oleju makowego zawierał 79,5% mas., a z oleju z pestek winogron 77,6% mas. sumy izomerów 9c,11t+10t,12c. W wyniku modyfikacji procesu wzbogacania tłuszczu mlekowego w bioaktywne izomery uzyskano produkt zawierający 15,8% mas. 9c,11tC18:2 i 13,2% mas. izomeru 11tC18:1. Sheep milk fat was enriched in bioactive conjugated linoleic acid (CLA) isomers by alk. [...]

Antiproliferative properties of lipoamino acids Właściwości antyproliferacyjne lipoaminokwasów DOI:10.12916/przemchem.2014.1178


  Llipoamino acids were synthesizd in reactions of satd. mono-, di- and trienoic fatty acids as well as conjugated linolenic acid isomers with arginine, tyrosine, serine, asparagine and tryptophan and then studied for antiproliferative properties on cells of human leukemia, lung, breast, colon and ovarian cancer also on mouse fibroblasts. The highest activity was obsd. for the compds. produced in reaaction of α-eleostearic acid with tyrosine and serine. Przedstawiono wyniki badań aktywności antyproliferacyjnej lipoaminokwasów otrzymanych w reakcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, mono-, di- i trienowych, w tym izomerów CLnA (conjugated linolenic acid), z argininą, tyrozyną, seryną, asparaginą i tryptofanem. Aktywność cytotoksyczną oznaczano w stosunku do ludzkich linii komórkowych: białaczki (MV4-11) oraz nowotworów płuc (A549), piersi (T47D), okrężnicy (HT-29) i jajnika (ES-2), a także mysich fibroblastów (Balb3T3). Wśród przebadanych lipoaminokwasów największą aktywność wykazały związki otrzymane w wyniku syntezy kwasu α-eleostearynowego o wzorze 9c,11t,13t C18:3 z tyrozyną i seryną. Lipopeptydy oraz lipoaminokwasy są biosurfaktantami, produkowanymi przez mikroorganizmy. Charakteryzują się budową amfifilową, przez co posiadają zarówno właściwości hydrofobowe, jak i hydrofilowe i są powierzchniowo czynne. Dzięki temu mogą tworzyć stabilne emulsje, co wykorzystywane jest m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym1), spożywczym2), chemicznym oraz w rolnictwie3).Biologicznie nie są one toksyczne i szybko ulegają biodegradacji, wykazując jednocześnie właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, a nawet antynowotworowe. Stosowane są głównie jako emulgatory i detergenty, ale również jako środki dyspergujące lub pochłaniające wilgoć4). Dodane do kosmetyków powodują wygładzanie i uelastycznianie skóry, działając przeciwzmarszczkowo5). Zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego na granicy faz wpły[...]

Biochemical properties of conjugated trienoic fatty acids Właściwości biochemiczne sprzężonych kwasów trienowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1174


  Oil formulations contg. active tri-unsatd. fatty acids (alfa-eleostearic 9c,11t,13c C18:3 and calendula 8t,10t,12c C18:3), di-unsatd. linoleic 9c12c C18:2 acids with isolated double bonds and 9c11c+10t12c C18:2 with coupled double bonds, polyunsatd. acids from w-3 family (eicosapentaen 5,8,11,13,16,19 C20:5 and docosahexaen 4,7,10,13,16,19 C22:6 acids) and a lipoaminoacid synthesized of alfa-eleosteric acid and tyrosine were prepd. and applied per injection for controlling hypertension in mice. The highest activity was found for the lipoaminoacid which lowered the systolic and diastolic pressure by 13 and 31 mm Hg on av. The tri-unsatd. fatty acids-contg. oils also decreased the systolic and diastolic pressures by 11 and 5 mm Hg and 4 and 26 mm Hg, resp. The activity of polyunsatd. fatty acids-contg. fish oil was not confirmed. Jedną z najgroźniejszych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze. W ramach badań oceniono aktywność preparatów olejowych zawierających kwasy trinienasycone (α-eleostearynowy 9c,11t,13c C18:3 i nagietkowy 8t,10t,12c C18:3 (CLnA)), dinienasycone (linolowy 9c12c C18:2 z izolowanymi wiązaniami i kwasy 9c, 11c + 10t, 12c C18:2 ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi (CLA)) i polinienasycone z rodziny ω-3 (EPA i DHA) oraz zsyntetyzowanego z kwasu α-eleostearynowego i tyrozyny lipoaminokwasu w regulowaniu ciśnienia tętniczego. Największą aktywność wykazał lipoaminokwas α-ESA-Tyr, który obniżył ciśnienie skurczowe i rozkurczowe o średnio 13 i 31 mmHg oraz oleje zawierające kwasy trinienasycone, tj. tungowy zawierający 9c,11t,13c C18:3 i nagietkowy zawierający 8t,10t,12c C18:3, które zmniejszyły wartość ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego o odpowiednio 11 i 5 mm Hg oraz 4 i 26 mm Hg. Nie potwierdziły się natomiast doniesienia o aktywności olejów rybnych zawierających polinienasycone kwasy ω-3. W Europie ponad 42% wszystkich zgonów spowodowanych jest chorobam[...]

 Strona 1