Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA CHMIELARZ"

Oligomerowe pochodne kwasów tłuszczowych jako potencjalne składniki cieczy roboczych i smarów plastycznych

Czytaj za darmo! »

Badano właściwości smarne dimerów i estolidów kwasu oleinowego oraz hydroksylowych i hydroksymetoksylowych pochodnych oleju rzepakowego niskoerukowego. Stwierdzono bardzo dobre właściwości reologiczne i smarne, szczególnie przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, a dostateczne antyoksydacyjno-korozyjne dimerów i estolidów kwasu oleinowego. Wyniki wskazują na możliwości wykorzystania tych zwią[...]

Synteza dimerów i estolidów nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich adduktówz bezwodnikiem maleinowym

Czytaj za darmo! »

Opracowano warunki syntezy dimeru i estolidu kwasu oleinowego oraz ich estrów, a także adduktu kwasu oleinowego z bezwodnikiem maleinowym oraz określono ich fizykochemiczne właściwości. Otrzymane produkty mogą być zastosowane w ekologicznych wyrobach technicznych. Conditions of synthesis of dimer and estolide of oleic acid and their esters as well as the adduct of oleic acid with maleic an[...]

Synteza pochodnych hydroksylowych i hydroksymetoksylowych triacylogliceroli

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano pochodne hydroksylowe i hydroksymetoksylowe oleju rzepakowego. Związki te uzyskano z epoksydowanego oleju rzepakowego w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego. Ze względu na bardzo dużą lepkość mają one mniejsze możliwości zastosowania w smarach niż dimery i estolidy. Obecność grup funkcyjnych w cząsteczce sprawia, że pochodne te mogą być stosowane jako surowiec lub dodatek[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1