Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Włodarczyk"

Efektywna metoda ograniczania śmiertelności ptaków o dużych rozmiarach ciała na liniach napowietrznych SN DOI:10.15199/74.2019.5.14


  Ptaki wykorzystują słupy elektroenergetycznych linii napowietrznych jako: punkty obserwacyjne, czatownie, miejsca odpoczynku czy budowy gniazd. Linie o napięciu 15, 20 i 30 kV, zwane popularnie liniami SN, ze względu na swoją konstrukcję stanowią największe zagrożenie (rys. 1). Ich nieizolowane przewody poprowadzone są powyżej głowicy słupa, przez co ptaki, lądując na nich mają, bezpośredni kontakt z przewodami pod napięciem i uziemionymi, metalowymi konstrukcjami wsporczymi, co stwarza dogodne warunki do przepływu prądu elektrycznego przez ciało ptaka i w efekcie do jego śmierci. Problem porażeń prądem młodych bocianów na napowietrznych liniach SN należy do jednych z najpoważniejszych przyczyn ich śmiertelności (rys. 2). Badania wykazały, że nawet 75% z nich ginie w ten sposób w pierwszym tygodniu życia. Najwięcej takich przypadków zdarza się w odległości do 100 m od gniazda. Przyczyną tego są niezabezpieczone elementy sieci SN, głównie słupy z łącznikami, które to stanowią często jeden z najwyższych punktów w okolicy [1]. Nieizolowane przewody na łączniku, ułożone w zmniejszonych odległościach stanowią śmiertelną pułapkę dla ptaków, które chcą na nich wylądować. Do niedawna rozwiązanie linii SN z takimi łącznikami b[...]

 Strona 1