Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Słota"

System Akwizycji Danych Samowystarczalny Energetycznie DOI:


  Wszystkie układy pomiarowe, czy to banalnie proste, czy też bardzo skomplikowane mają jedną wspólną cechę: wymagają stabilnego zasilania. Układy zasilające systemy pomiarowe mają się charakteryzować nieprzerwaną pracą i stałością parametrów. W artykule opisano budowę prototypu Systemu Akwizycji Danych, który z założenia ma być niezależny od tradycyjnych źródeł zasilania. Zostanie przedstawiona koncepcja, jak również budowa poszczególnych modułów systemu. Prototyp systemu został zbudowany i uruchomiony. Posłuży on do stworzenia produktu zoptymalizowanego pod względem energooszczędności, jak również zminimalizowania gabarytów. Artykuł i urządzenie zostały przygotowane w ramach pracy statutowej pt. "System Akwizycji Danych Samowystarczalny Energetycznie". Koncepcja Idea powstania pomysłu wyniknęła z zapotrzebowania na urządzenia pomiarowe stosowane w miejscach z brakiem dostępu do zasilania z sieci elektrycznej. Przykładem takich miejsc może być czujnik drgań zamontowany na wysokim kominie, maszcie, czy maszynie wyciągowej. Podciągnięcie w takie miejsca przewodów zasilających bywa najczęściej nieekonomiczne. Z tego powodu zaczęto tworzyć rozwiązania, które byłyby skuteczne oraz niedrogie w zastosowaniu. W proponowa[...]

 Strona 1