Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŁOJEWSKI"

Chromatografia żelowa - cenne narzędzie w badaniach degradacji celulozy i papieru

Czytaj za darmo! »

Z punktu widzenia czytelnika zasobów bibliotecznych czy archiwalnych istotne jest czy papier, z którego wytworzono przeglądaną książkę lub manuskrypt, posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Przewracanie kart książki, oprawnego tomu gazet czy dokumentu nie może powodować ich rozrywania lub pękania naroży. Pomiary własności wytrzymałościowych papieru - obciążenia zrywającego, odporno[...]

Czym pachnie papier?

Czytaj za darmo! »

Źródłem LZO emitowanych z papieru są przede wszystkim jego podstawowe składniki (celuloza, hemicelulozy, lignina, dodatki wypełniające, zaklejające i uszlachetniające) oraz farby, tusze i inne substancje naniesione na jego powierzchnię. Nowo wyprodukowany papier jest zwykle niskoemisyjny. Z czasem jego składniki ulegają degradacji na drodze różnych reakcji chemicznych (kwasowa hydroliza, [...]

Bezstykowy analizator wilgotności - nowe narzędzie w nauce i praktyce konserwacji papieru

Czytaj za darmo! »

Pogarszanie się stanu obiektów historycznych jest zarówno skutkiem działania czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura (1), wilgotność względna (2), światło (3), zanieczyszczenie powietrza (4), mikroorganizmy (5), jak i czynników wewnętrznych: stanu zachowania, kwasowości i wilgotności danego obiektu. Ta ostatnia wydaje się niezwykle istotnie wpływać na szybkość degradacji przedmiotów wykonanych z papieru, drewna, pergaminu i skóry. Wilgoć nie wpływa bezpośrednio na niszczenie papieru, ale determinuje szybkość rozmnażania drobnoustrojów oraz szybkość sorpcji kwaśnych gazów (SO2, NOx) z atmosfery, tym samym przyszpiesza niszczenie struktury papieru. Badanie procesów degradacji jest utrudnione z powodu ich powolności. W praktyce prowadzi się sztuczne starzenie w podwyższone[...]

 Strona 1