Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janina Jędrzejowska"

Walne Zebranie Członków Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego


  Walne Zebranie Członków UPPCh odbyło się w Uniejowie w dniu 2 grudnia 2013 roku. W programie zebrania omówiono następujące punkty. Aktualna sytuacja na rynku owoców i warzyw Sytuację na rynku owoców i warzyw mrożonych omówiła Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mrożonki owocowe i warzywne stanowią istotny składnik w strukturze wartości sprzedanej przetworów owocowo-warzywnych, a mianowicie w ostatnim sezonie udział owoców mrożonych wynosił nieco ponad 40%, warzyw w granicach 38%. W strukturze wartości eksportu udział ten jest odpowiednio na poziomie 27-28% w przypadku owoców i 14-15% w przypadku warzyw. Według prognozy w sezonie 2013/2014 eksport mrożonych owoców wynosić będzie: tys.ton średnia cena w euro/kg owoce ogółem 330 1,30 truskawki 78 1,30 maliny 62,5 2,00 porzeczka czarna 29 0,75 porzeczka czerwona 16 0,86 agrest 5,5 1,70 wiśnia 85 1,10 pozostałe 59 1,20 Podobną prognozę pani Bożena Nosecka podała dla eksportu mrożonych warzyw: tys.ton średnia cena w euro/kg warzywa ogółem 440 0,55 fasola 27 0,55 groszek 21 0,70 inne strączkowe 6,5 0,68 pomidory 16 0,50 inne jednorodne 323 0,54 mieszanki 46,5 0,69 Przedstawienie prognoz dotyczących eksportu było tylko jednym z punktów wystąpienia. Referentka omówiła także wolumeny zbiorów owoców, które za wyjątkiem malin i agrestu były według szacunków wyższe niż rok wcześniej. W przypadku warzyw sytuacja była odwrotna. Zbiory warzyw ogółem były niższe, zebrano mniej cebuli, kalafiorów, marchwi i buraków ćwikłowych. Jedynie w przypadku pomidorów gruntowych odnotowano wzrost produkcji uzyskując 271 tys. ton pomidorów w stos[...]

 Strona 1