Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Chotkowski"

Detection of the nuclear fuel failure in the light water reactors on the basis of noble gases detection Ocena szczelności prętów paliwowych w reaktorach lekkowodnych na podstawie detekcji radioizotopów gazów szlachetnych DOI:10.12916/przemchem.2014.2259


  133Xe was adsorbed from its mixts. with N2, Ar and air on activated C (grain size 1-3 mm or 3 mm) and on a mol. sieve 3 A at 0, -78 and -196°C under lab. conditions (gas flow 0,1-0,4 L/min) and then desorbed in N2 at 40-150°C. The adsorption degree on C was 99-100% in the whole temp. range. On the mol. sieve, the adsorption degree decreased from 100% at -196°C down to 0% at 0°C. Przedstawiono dane dotyczące możliwości wykorzystania detekcji radioizotopów gazów szlachetnych do oceny stanu prętów paliwowych lekkowodnych reaktorów jądrowych. Ze względów pomiarowych, a także wydajności generowania poszczególnych gazowych produktów rozszczepienia jąder uranu najczęściej wykorzystywanymi radioizotopami z grupy helowców są izotopy ksenonu oraz kryptonu (85 mKr, 133Xe, 135Xe). W celu detekcji tych gazów wykorzystuje się układy scyntylacyjne lub półprzewodnikowe (HPGe) w połączeniu z kolumnami adsorpcyjnymi wypełnionymi sorbentem węglowym. Przeprowadzone badania porównawcze materiałów węglowych oraz jednego zeolitycznego wykazały, że różną się one w sposób zasadniczy w stopniu adsorpcji 133Xe.W 2013 r. światowa produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wynosiła 371,7 TWe 1), co zaspokajało zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie w ok. 11%2, 3), przy czym odsetek ten znacząco różnił się w zależności od kraju. Przykładowo, w 2013 r. we Francji wynosił on 73%, na Słowacji 52%, w Niemczech ok. 15%, a w Polsce 0%4). Podczas normalnej pracy lekkowodnego reaktora atomowego w wyniku rozszczepienia jąder uranu-235 powstaje wiele izotopów, z których część ma właściwości promieniotwórcze. Paliwo jądrowe w postaci pastylek, będące najczęściej sprasowanym tlenkiem uranu(IV), UO2, jest upakowywane w prętach paliwowych o długości 4-5 m i średnicy wewnętrznej ok. 1 cm5). Do izotopów powstających z relatywnie dużą wydajnością w wyniku procesu rozszczepienia jąder 235U należą izotopy gazów szlachetnych, głównie 133X[...]

 Strona 1