Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Adam Voelkel"

IGC w charakterystyce powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania metody odwróconej chromatografii gazowej w charakterystyce powierzchni ciał stałych. Omówiono najważniejsze parametry stosowane do opisu właściwości dyspersyjnych oraz kwasowo-zasadowych badanych materiałów. A review covering the principle of IGC, characteristics of surface like dispersive and specific components of surface free energy and their evalu[...]

Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu syntetycznych olejów silnikowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości efektywnego wykorzystania - oprócz konwencjonalnych technik pomiarowych - metod chromatograficznych w analizie i charakterystyce olejów bazowych i silnikowych. Połączenie wszystkich danych uzyskiwanych omawianymi metodami odgrywa istotną rolę podczas wyznaczania klasy lepkości tych olejów silnikowych oraz określania oleju podstawowego użytego w produkcji tych pier[...]

Badanie olejów silnikowych klas lepkości 10W, 15W i 20W

Czytaj za darmo! »

Badaniom poddano oleje silnikowe należące do różnych klas lepkości (wg SAE) "IOW/40, 15W/40 i 20W/50 a także różnych klas jakości (wg API). Stwierdzono, że wszystkie badane oleje należące do tej samej klasy lepkości (pomimo, że do ich wyprodukowania stosowano różne oleje podstawowe) posiadały zbliżone wartości parametrów fizykochemicznych: indeksu lepkości, gęstości oraz współczynnika zała[...]

Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do badania procesu utleniania olejów podstawowych

Czytaj za darmo! »

Oleje podstawowe syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne w sposób istotny różnią się wieloma właściwościami fizykochemicznymi, w tym odpornością na utlenianie. Oceny odporności badanego oleju na proces utleniania dokonuje się na podstawie zmian wartości lepkości kinematycznej w 40°C oraz przyrostu koksu. Wykorzystanie powyższych parametrów fizykochemicznych nie pozwala jednak na pełną ocen[...]

Ocena wielkości oddziaływań polimer-napełniacz z wykorzystaniem odwróconej chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Grupę kompozycji polimerowych, zawierających modyfikowane napełniacze węglanowokrzemianowe badano metodą odwróconej chromatografii gazowej. Właściwości poszczególnych materiałów (polimeru i napełniaczy) oraz ich mieszanin opisywano za pomocą parametrów Flory-Hugginsa. Przedstawiono wpływ rodzaju napełniacza, jego ilości oraz związków testowych na omawiane parametry. Aldrich's PE(0.9[...]

Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do śledzenia procesu utleniania olejów mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby utleniania różnych olejów mineralnych otrzymywanych w klasycznych procesach rafineryjnych. W szczególności utleniano oleje otrzymywane z destylatów próżniowych (olej parafinowy, 200SN, 400SN) oraz olej brighstockowy (HBS) uzyskiwany z pozostałości po destylacji próżniowej. Różnią się one składem grupowym i budową chemiczną. W przypadku oleju parafinowego istotnym czynn[...]

 Strona 1  Następna strona »