Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Lesław Karpiński."

Badanie systemu kablowego 220 kV DOI:10.15199/48.2018.10.42

Czytaj za darmo! »

Naturalną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest rozbudowa infrastruktury energetycznej. Uprzemysłowiony świat funkcjonuje w oparciu o ciągłość dostaw energii elektrycznej, gdzie istotnym czynnikiem staje się wydajny i bezpieczny system jej przesyłu i dystrybucji. Efektywny przesył energii elektrycznej ma obecnie kluczowe znaczenie, decydując o przewadze konkurencyjnej podmiotów i obszarów dysponujących odpowiednią infrastrukturą. W tych systemach najważniejszą rolę spełniają dystrybucyjne i przesyłowe sieci wysokich (Un = 36-150kV) i najwyższych napięć (Un ≥ 150kV) [3]. Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokiego i najwyższego napięcia poprzez system kablowy stanowi zawsze technologiczne wyzwanie. W artykule przedstawiono wyniki projektu firmy Tele- Fonika Kable S.A. (TFK) realizowanego we współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie (IEn). Projekt obejmował wykonanie badania typu systemu kablowego 220 kV, zgodnie ze standardem IEC 62067 [2]. Niniejsza norma ustala metody badań i wymagania dotyczące ułożonych na stale systemów kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe od 150 kV (Um=170 kV) do 500 kV (Um = 550 kV). Wymagania dotyczą kabli jednożyłowych oraz osprzętu do nich, przeznaczonych do zwykłych warunków montażu i eksploatacji, ale nie dotyczą kabli specjalnych i ich osprzętu, takich jak kable podmorskie, dla których może być konieczna modyfikacja badań znormalizowanych lub może być potrzebne opracowanie specjalnych warunków badania. Badania typu są to badania wykonane przed dostawą, na ogólnych zasadach handlowych, w celu potwierdzenia, że jego parametry eksploatacyjne odpowiadają przewidzianemu zastosowaniu. Wykonane jeden raz z wynikiem pozytywnym badania nie muszą być powtarzane, jeżeli dla zastosowanego kabla lub osprzętu nie wprowadzono zmian konstrukcyjnych lub w procesie technologicznym nie wprowadzono zmian, które mogłyby zmienić parametry eksploatacyjne. Identyfikacja obiektów [...]

Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system DOI:10.15199/48.2016.10.10

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of preliminary laboratory tests of impulse current distribution in a model of the lightning protection system (LPS). The wooden frame house was prepared in a scale 1:5. It was based on the full size object subjected to lightning currents during open air experiments at the test side in Huta Poręby near Rzeszów. It was equipped with the model of the lightning protection system connected to the supplying electrical installation. The surge current injected to the tested system in the laboratory was produced with use of the lightning transient generator. Measurements were done for three varied shapes of the injected impulse current. The obtained results indicated the frequency dependent behaviour of the tested system. The current distribution in the proposed laboratory model of LPS is similar to those achieved during the tests on the real scale objects in recent years. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozpływu prądów piorunowych w modelu urządzenia piorunochronnego. W skali 1:5 przygotowano drewniany szkielet budynku mieszkalnego, odwzorowujący obiekt używany do poligonowych badań rozpływu prądów udarowych w jego instalacjach piorunochronnej oraz elektrycznej, prowadzonych w Hucie Poręby niedaleko Rzeszowa. Zaproponowany model odzwierciedla istniejącą na poligonie instalację odgromową wraz z przyłączoną do niej niezasiloną typową elektryczną instalacją w postaci wewnętrznej sieci elektrycznej nn wraz z osprzętem, dochodzącej do złącza kablowego ziemnej linii kablowej nn, stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN. Pomiarów dokonano dla trzech różnych kształtów wstrzykiwanego prądu udarowego. Uzyskane rozpływy prądów impulsowych są zbliżone do tych, obserwowanych podczas poligonowych badań pełnowymiarowych systemów przez ostatnie lata. Badany model wykazuje zależny od częstotliwości charakter. (Rozpływ prądów udarowych w modelu laboratoryjnym urządzenia piorunochronnego). Key[...]

Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics DOI:10.15199/48.2018.02.03

Czytaj za darmo! »

Generators of voltage and current transients are used for many years in experimental research related to the phenomenon of lightning [1,2]. They can be used to reproduce direct and indirect effects of lightning, which are observed in terrestrial objects and those above the surface of the earth. One of such studies is based on simulating an indirect impact of lightning discharge using a dedicated set of generators. This type of apparatus is used in the Laboratory of Lightning Test of Avionics at the Rzeszow University of Technology (RUT). It turns out that thanks to its construction and properties it is also suitable for other applications in the lightning research. In addition to analyzing overvoltages in the onboard systems of aircraft [3], other examples of application of modular impulse generators will be provided below. Modular impulse generators The MIG0618SS and MIG0600MS modular impulse generators are designed to carry out tests of avionics susceptibility to lightning induced transients [4,5]. Discharge modules are the basic units of these generators (see Fig. 1 and Fig. 2b). They can be configured in series or parallel to offer an optimum solution. One module includes high voltage capacitor, power-electronic switches, the trigger and polarity reversal circuits and a part of the impulse shaping circuit. Depending on the selected shape, level and number of generated strokes the number of modules and impulse forming networks changes as shown for example in Fig. 1. Single stroke idealized waveforms from MIG0618SS are used for damage assessment tests on equipment, whereas multiple strokes from MIG0600MS are applied for EMC tests on avionics. Fig. 2a shows a view of these generators situated on the test stand. Three different shapes of current or voltage: 6.4/70 μs, 40/120 μs and 50/500 μs can be coupled in three ways to the tested system by direct injection to selected pins, by injection between equipment[...]

 Strona 1