Wyniki 1-10 spośród 103 dla zapytania: authorDesc:"Marian PASKO "

Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS

Czytaj za darmo! »

lutego br. w klubie pracowników Politechniki Śląskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków oddziału Gliwickoopolskiego Ptetis. w spotkaniu wzięli udział profesorowie i doktorzy z Politechnik Śląskiej i opolskiej oraz z przemysłu, pracujący w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. część oficjalną spotkania prowadził przewodniczący oddziału prof. Marian Pasko, który serdec[...]

Przegląd wydawnictw - Modelowanie linii, kabli i torów wielkoprądowych. Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego-część I.

Czytaj za darmo! »

Przesył energii elektrycznej odbywa się liniami napowietrznymi, kablowymi oraz torami wielkoprądowymi. Rozpływ prądów w takich układach przesyłowych wyznaczany jest w oparciu o ich schematy zastępcze. Pozwala to na opis stanów elektrodynamicznych, cieplnych i pola elektromagnetycznego tych układów zarówno w stanach ustalonych, jak również w stanach przejściowych. W konsekwencji uzysk[...]

Przegląd Wydawnictw - Modelowanie linii, kabli i torów wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

Zygmunt Paweł Piątek: Modelowanie linii, kabli i torów wielkoprądowych. Seria Monografie nr 130. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2007 Przesyłanie energii elektrycznej odbywa się liniami napowietrznymi, kablowymi oraz torami wielkoprądowymi. Rozpływ prądów w takich układach przesyłowych jest wyznaczany w oparciu o ich schematy zastępcze. Pozwala to na opis stanów elektrodynamiczny[...]

Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Paweł Jabłoński, Zygmunt Piątek: Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego. Część I. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.Teoria pola elektromagnetycznego należy do szczególnie trudnych przedmiotów akademickich i - jak stwierdził to wybitny znawca tego zagadnienia prof. Ryszard Sikora w swoim wykładzie wygłoszonym z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej - przedmiotem niechętnie odbieranym przez studentów. Trudny, ale konieczny formalizm matematyczny i niezbędne podstawy fizyki sprawiają, że prowadzący ten przedmiot stają przed dylematem takiego prowadzenia wykładu bądź ćwiczeń tablicowych, aby stały się one zrozumiałe i przyswajalne dla studentów. Stąd też pojawienie się opiniowanego podręcznika akademickie[...]

Spotkanie noworoczne Gliwicko-Opolskiego Oddziału PTETiS

Czytaj za darmo! »

W dniu 29 stycznia br. na Wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTeTiS. W spotkaniu wzięli licznie udział profesorowie i doktorzy z Politechniki Śląskiej i Opolskiej oraz pracownicy z przemysłu, pracujący w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki. Część oficjalną spotkania prowadził przewodniczący Oddziału prof. Marian Pasko, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości. W krótkim wystąpieniu przypomniał tradycję spotkań oraz najważniejsze wydarzenia z 2008 roku. Poinformował zebranych o dobiegającej końca pracy nad wydaniem obszernej monografii "Polacy zasłużeni dla elektryki" i oddał głos prof. Jerzemu Hickiewiczowi, którego zaangażowanie w wydanie tej monograf[...]

Wkład Stanisława Fryzego - pioniera polskiej elektrotechniki teoretycznej w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wkład wybitnego uczonego, o randze światowej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, profesora Politechniki Lwowskiej i Śląskiej - Stanisława Fryzego - w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi. Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikom sylwetki prof. Stanisława Fryzego - pioniera polskiej elektrotechniki, doskonałego dydaktyka, wychowawcy wielu pokoleń inżynierów, który cenił i stosował w nauce i w życiu takie wartości jak prawda i patriotyzm. Problematyka związana z opisem wielkości energetycznych obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi należy do zagadnień trudnych, nadal kontrowersyjnych i nie zakończonych. Tworzone od lat i obecnie teorie mocy dla przebiegów niesinusoidalnych są niespójne, a często wręcz się nawzajem wykluczają. Prof. Stanisław Fryze W piśmiennictwie polskim terminu "teoria mocy" użył po raz pierwszy prof. Stanisław Fryze w 1930 roku, na seminarium Towarzystwa Politechnicznego i Lwowskiego Koła Elektryków, gdzie przedstawiał własny pogląd dotyczący opisu obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi. Aby docenić i ocenić wkład tego uczonego w rozwój teorii mocy z przebiegami okresowymi odkształconymi z dzisiejszej perspektywy, należy przybliżyć rozwój tej tematyki na przestrzeni przeszło 100 lat. Trzeba też pamiętać, jaki był stan techniki i wiedzy z szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki, kiedy powstawały zręby teorii Stanisława Fryzego. W niniejszym artykule wybrano te koncepcje, które miały znaczący wkład w rozwój teorii mocy dla przebiegów okresowych odkształconych. Wybór jest więc subiektywny. Świadomie ograniczono się do przedstawienia opisu właściwości energetycznych obwodów jednofazowych, gdyż zarówno teoria Stanisława Fryzego, jak i bardzo kontrowersyjna dzisiaj teoria C.I. Budeanu, w swej pierwotnej postaci dotyczyła obwodów jednofazowych. Ponadto nie wszystkie koncepcje zostały uogólnione na[...]

50 lat Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

Czytaj za darmo! »

W dniu 27. 01. 2011 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS. W spotkaniu wzięli licznie udział: profesorowie i doktorzy z Politechniki Śląskiej, Opolskiej oraz pracownicy przemysłu z obszaru szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki. Oddział Gliwicko - Opolski zrzesza ponad 200 członków i jest największym oddziałem Towarzystwa w kraju. Został powołany 21 marca 1961 roku, jako Oddział Gliwicki, a w 2002 roku przekształcony w Oddział Gliwicko - Opolski. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był profesor Tadeusz Zagajewski.Część oficjalną spotkania pr[...]

Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii

Czytaj za darmo! »

Książka "Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii" pod redakcją Aleksandra Sieronia i Grzegorza Cieślara oraz współpracy redakcyjnej Agaty Stanek jest długo oczekiwaną i unikatową pozycją na rynku czytelniczym. Monografia ta to nowoczesne kompendium wiedzy obejmujące podstawy teoretyczne, badania eksperymentalne oraz zastosowania kliniczne zmiennych pól magnetycznych i światła w nowoczesnej medycynie XXI wieku. Omówiono w niej szczegółowo zarówno metodykę wykonywania poszczególnych zabiegów, ja[...]

 Strona 1  Następna strona »