Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Dawid BUŁA"

Hybrydowe energetyczne filtry aktywne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki analizy układów hybrydowych filtrów aktywnych, służących do poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach trójfazowych. Układy te stanowią połączenie reaktancyjnych filtrów LC oraz energetycznych filtrów aktywnych (EFA). Zaprezentowano też porównanie właściwości poszczególnych rozwiązań w tych samych warunkach pracy. Wnioski poparto wynikami symulacyjnymi w PSpice.[...]

Hybrydowy energetyczny filtr aktywny w układzie z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję układu trójfazowego hybrydowego energetycznego filtru aktywnego w konfiguracji z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej. Zaprezentowano analizę teoretyczną algorytmu sterowania oraz odpowiednie wyniki laboratoryjne. Proponowana konfiguracja z jednej strony umożliwia obniżenie wymaganej mocy pozornej energetycznego filtru aktywnego, z drugiej natomiast zastosowanie filtru pasywnego dla jednej harmonicznej prowadzi do zmniejszenia ciężaru i wymiarów urządzenia. Abstract. The proposition of three-phase hybrid power filter with single tuned passive filter has been shown in the paper. Theoretical analysis of control algorithm and suitable experimental results have been presented. The proposed configuration allows reducing power rate of active power fi[...]

Sensitivity Problem of Hybrid Active Power Filter with Single Tuned Passive Filter

Czytaj za darmo! »

The sensitivity problem of filtering performance of hybrid active power filter at passive elements variations has been presented in the paper. Hybrid power filter with single tuned passive filter has been taken into account. The theoretical sensitivity analysis of high harmonics attenuation factor for the considered system has been made. Additionally a suitable simulation and experimental results have been presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wrażliwości właściwości filtrujących układu hybrydowego energetycznego filtru aktywnego na zmiany wartości parametrów filtru pasywnego. Przedstawiona została analiza teoretyczna wrażliwości współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych dla układu z filtrem pasywnym jednej harmonicznej. Dodatkowo zaprezentowano [...]

Hybrydowy energetyczny filtr aktywny w układzie z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję układu trójfazowego hybrydowego energetycznego filtru aktywnego w konfiguracji z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej. Zaprezentowano analizę teoretyczną algorytmu sterowania oraz odpowiednie wyniki laboratoryjne. Proponowana konfiguracja z jednej strony umożliwia obniżenie wymaganej mocy pozornej energetycznego filtru aktywnego, z drugiej natomiast zastosowanie filtru pasywnego dla jednej harmonicznej prowadzi do zmniejszenia ciężaru i wymiarów urządzenia. Abstract. The proposition of three-phase hybrid power filter with single tuned passive filter has been shown in the paper. Theoretical analysis of control algorithm and suitable experimental results have been presented. The proposed configuration allows reducing power rate of active power fi[...]

Dynamical properties of hybrid power filter with single tuned passive filter

Czytaj za darmo! »

The paper has been intended to present the analysis of hybrid power filter (HPF) dynamical properties. The hybrid power filter with single tuned passive filter has been taken into consideration. The present paper deals with influence of control algorithm and its components on dynamical properties of HPF. Simulation and experimental results of transient states have also been included in the article. Streszczenie. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z właściwościami dynamicznymi hybrydowego energetycznego filtru aktywnego (HEFA) w konfiguracji z filtrem pasywnym jednej harmonicznej. Skupiono się na wpływie parametrów algorytmu sterowania na właściwości dynamiczne układu HEFA. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych w stanach przejściowych pracy układu. (Właściwości dynamiczne energetycznego filtru hybrydowego z filtrem pasywnym dla jednej harmonicznej). Keywords: hybrid power filters, harmonics, transient states. Słowa kluczowe: energetyczne filtry hybrydowe, harmoniczne, stany przejściowe. Introduction One of the methods to reduce harmonic distortion in power systems is using hybrid power filters [1, 2, 3, 4, 5]. Hybrid power filters combine two solutions i.e. active power filters with passive filters. Hybrid filters are usually used in medium voltage systems, where applying of pure active power filter is uneconomical and using passive filters is insufficient. There are also applications with hybrid filters in low voltage systems e.g. configurations with reduced passive filters and small rate active filters [6, 7, 8]. The development of power-electronic technology causes that characteristics of modern nonlinear loads have been changing. Fast variations of loads are the reason why dynamical properties of the used solution for harmonics filtration have become important. Both in active power filters and in hybrid filters dynamical properties in great measure depend on control strategy [1, 5] and its parame[...]

Modelowanie algorytmu sterowania energetycznego filtru aktywnego z użyciem interfejsu SLPS


  Interfejs SLPS (SimuLinkPSpice) [4, 11] umożliwia przeprowadzenie symulacji złożonych systemów o charakterze sprzętowo-programowym równocześnie w dwóch symulatorach: Capture-PSpice [1] firmy Cadence Design Systems oraz MATLAB-Simulink firmy Mathworks. Symulator Capture-PSpice odpowiada za część sprzętową systemu (układ wykonawczy), natomiast MATLAB-Simulink [6] jest przeznaczony do implementowania części programowej systemu (układ sterujący, algorytm sterujący). Taki podział ról wydaje się słuszny, gdyż PSpice ma opinię najrzetelniejszego symulatora układów elektronicznych wyposażonego w bardzo bogate, powszechnie dostępne biblioteki elementów czołowych producentów elektroniki. Z kolei MATLAB-Simulink z bardzo bogatą ofertą przeróżnych toolboxów daje możliwość konstruowania w postaci schematu blokowego modeli algorytmów sterujących o charakterze czasowo-ciągłym, jak i co ważne, czasowo-dyskretnym (taki charakter mają algorytmy realizowane w rzeczywistości w systemach mikroprocesorowych). MATLAB-Simulink pełni rolę nadrzędną względem symulatora Capture-PSpice, w związku z tym, to z poziomu symulatora MATLAB-Simulink odbywa się zarządzanie całą symulacją (określanie parametrów symulacji, inicjowanie, uruchamianie, itp.). Część sprzętowa jest widziana przez MATLAB-Simulink jako specjalny obwód blokowy SLPS, dla którego można zdefiniować sygnały wejściowe oraz wyjściowe, które będą wykorzystywane przez model części programowej. Modelowanie algorytmu sterowania energetycznego filtru aktywnego z użyciem interfejsu SLPS dr inż. Tomasz ADRIKOWSKI, mgr inż. Dawid BUŁA, prof. dr hab. inż. Marian PASKO Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny 124 Elektronika 2/2011 W artykule przedstawiono zastosowanie interfejsu SLPS do symulacji systemu trójfazowego z trójfazowym energetycznym filtrem aktywnym (EFA). Układy EFA są obecnie przedmiotem licznych prac badawczo-rozwojowych [2, 3, 7], stąd jest wielce pożądana możliwość ich symulowania [...]

Wprowadzenie do zagadnień analizy jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Coraz większy wpływ odbiorników nieliniowych na parametry jakościowe energii elektrycznej wymusza zainteresowanie teorią mocy w obwodach elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi. W artykule zdefiniowano i omówiono podstawowe pojęcia niezbędne do tej analizy. Przekazywanie energii elektrycznej od źródła do odbiornika odbywa się głównie za pomocą linii trójfazowej. również większ[...]

Metody poprawy jakości energii elektrycznej - kształtowanie prądu źródła

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z metodami analizy i poprawy jakości energii elektrycznej. Poprzedni artykuł (WE nr 4/07) prezentował przyczyny pogorszenia jakości energii elektrycznej oraz konsekwencje tego faktu. Autorzy w swojej działalności naukowej zajmują się metodami pomiaru i eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć, dlatego szerzej zostanie prze[...]

Optimization of time delays in Active Power Filter control algorithm

Czytaj za darmo! »

In this paper influence of processing delays in active power filter control system on its performance and comparison of the experimental results with different processing delay time have been presented. Delays in control unit may cause incorrect work of current controller and shifting of compensating currents. Shortening of processing time by control algorithm optimization resulted in an improve[...]

 Strona 1  Następna strona »