Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Wróblewski"

Wspomnienie pośmiertne Stanisław Mackiewicz 1931 - 2019 DOI:

Czytaj za darmo! »

Stanisław Mackiewicz urodził się 30 sierpnia 1931 r. na Litwie w miejscowości Maksimiszki, w domu w którym mówiło się tylko po polsku. Podstawową naukę rozpoczął w 1938 r. w Kirmielańcach i kontynuował w Poniewieżu. W latach 1943-1945 uczęszczał do progimnazjum w Rogowie. W grudniu 1945 r. w ramach akcji repatriacyjnej przyjechał do Polski i zamieszkał w Ostródzie, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej na kierunku Inżynieria Wodna Śródlądowa, a w 1956 r. stopień magistra. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo- -dydaktyczną w Katedrze Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej zajmując k[...]

 Strona 1