Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Jan Oszmiański"

Soki owocowe o wysokiej aktywności biologicznej

Czytaj za darmo! »

Badania epidemiologiczne wykazały, że spożywanie owoców i warzyw oraz ich przetworów, w tym szczególnie soków, obniża ryzyko chorób cywilizacyjnych. Spożywanie soków, oprócz świeżych owoców i warzyw, jest odpowiednim sposobem dostarczania prozdrowotnych substancji fitochemicznych dla organizmu człowieka. Są one dobrym źródłem biologicznie aktywnych związków, w tym polifenoli o aktywności prz[...]

Prozdrowotne polifenole w chorobach serca i naczyń krwionośnych

Czytaj za darmo! »

Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników umieralności na choroby serca i układu krążenia; w dużym stopniu wpływają na nie: otyłość, styl życia i sposób odżywiania się. Szczególnie szkodliwe jest nadmierne palenie papierosów, spożywanie alkoholu i dieta wysokotłuszczowa, które wpływają na uszkodzenia naczyń krwionośnych przez powstające w organizmie duże ilości wolnych rodników i ut[...]

Innowacje w sokownictwie

Czytaj za darmo! »

Konwencjonalne metody produkcji przetworów z owoców i warzyw zapewniają bezpieczeństwo i trwałość, ale prowadzą do zmian sensorycznych i degradacji termolabilnych substancji. Jednym z preferowanych obecnie kierunków w technologii jest otrzymywanie produktów o minimalnym stopniu przetworzenia, zachowujących jednocześnie cechy świeżego surowca i bezpiecznych dla konsumenta pod względem mikrobi[...]

Nowe trendy w produkcji soków i nektarów jabłkowych

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: soki jabłkowe, nektary, aktywność przeciwutleniająca, żywność funkcjonalna, substancje fitochemiczne, błonnik, polifenole Key words: fruit juices, nectars, antioxidant activity, functional foods, phytochemical, fiber, polyphenol New trends in applejuices and nectars production In recent years the trends naturalness, premium and the use of healthy and functional ingredients are assuming ever greater importance in food production. Epidemiological studies have indicated that fruits, vegetables and their products as juices and nectars consumption is associated with reduced risk of chronic diseases. Applejuices and nectars are known as a rich source of nutrient, contain high levels of polyphenols and other phytochemicals. In order to enrich bioactive compounds in apple[...]

Zawartość związków fenolowych w produktach z truskawek oferowanych w handlu

Czytaj za darmo! »

The comparison of phenolic compounds content in the processed strawberry commercial products The research was aimed at evaluation of phenolic compounds content in the commercially available, processed strawberry products. The anthocyanin, phenolic acid, flavonol and proanthocyanidin concentrations were analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC) method in both, frozen strawberr[...]

Wpływ obróbki enzymatycznej miazgi na zawartość związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą i jakość mętnego soku jabłkowego

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ maceracji miazgi komercyjnymi preparatami enzymatycznymi na wydajność soku, barwę i zawartość związków polifenolowych w mętnych sokach jabłkowych. Dodatek preparatów pektolitycznych do miazgi jabłkowej korzystnie wpłynął na wzrost wydajności soku (z 64% w próbce kontrolnej do 80% po dodaniu preparatu Panzym YieldMASH i Rapidase PEP). Jednakże w przypadku próbek z maceracją enzymatyczną mętny sok jabłkowy wykazywał mniejszą lepkość. Wyniki te wskazują na silniejszą hydrolizę pektyn przez preparaty enzymatyczne. Zawartość polimerów procyjanidyn była znacznie mniejsza w sokach po enzymatycznej obróbce miazgi (szczególnie preparatem Panzym YieldMASH) w porównaniu z próbką kontrolną. Próbki soków po obróbce enzymatycznej miazgi preparatami pektolitycznymi Rapidase PEP i Ra[...]

Owoce pigwy pospolitej - potencjalny surowiec dla przetwórstwa

Czytaj za darmo! »

Fruits of Quince - potential sources for fruits industry This paper describes chemical composition of the quince (Cydonia oblonga Miller) fruits with particular attention paid to bioactive substances. The quince fruits are a valuable source of phenolic compounds especially proanthocyanidins, organic acids and micro- and macroelements. Therapeutic properties of these fruits and possibility of their utilization by industry are discussed. Omówiono skład chemiczny owoców pigwy (Cydonia oblonga Miller), ze szczególnym uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych. Owoce te są cennym źródłem związków fenolowych, w tym proantocyjanidyn, kwasów organicznych, oraz mikro- i makroelementów. Wskazano na lecznicze walory tych owoców i możliwość ich wykorzystania przez przemysł. Pigwa jako gatunek owocowy Pigwa (Cydonia oblonga Miller) należy do najstarszych gatunków owocowych uprawianych na świecie [7, 8, 9]. Znana była już w czasach starożytnych, znacznie wcześniej niż jabłoń. Według Sękowskiego [9] to właśnie pigwa była "jabłkiem", które Parys darował Afrodycie jako najpiękniejszej bogini Olimpu. Niektóre źródła podają, że biblijnym owocem drzewa wiadomości dobrego i złego, które zerwała Ewa i podała Adamowi, była właśnie pigwa, a nie jabłko. Łacińska nazwa Cydonia pochodzi od miasta Cydon (lub Kydon) na Krecie, gdzie w czasach antycznych istniały duże plantacje tego gatunku [9]. Z Grecji uprawa pigwy dotarła i rozpowszechniła się w Cesarstwie Rzymskim, gdzie ceniono owoce pigwy smażone w miodzie. Od czasów Karola Wielkiego pigwa jest uprawiana we Francji, skąd następnie trafiła do Niemiec. W Anglii pigwę uprawia się co najmniej od 1275 r., kiedy to pojawiła się w opisach ogrodów króla Edwarda. Pigwę uprawiano i w dalszym ciągu uprawia się w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego: w Turcji, Gruzji, na Bałkanach, Węgrzech oraz Półwyspie Iberyjskim, skąd jej uprawa rozpowszechniła się w Ameryce Łacińskiej. Z Anglii natomiast pigwa dostała si[...]

Prozdrowotne właściwości jagody kamczackiej DOI:10.15199/64.2016.2.4

Czytaj za darmo! »

Wysoka odporność na mróz, choroby i szkodniki, wczesna wegetacja, krótki okres dojrzewania owoców, niskie koszty produkcji i małe wymagania glebowe sprawiają, że owoce jagody kamczackiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród plantatorów. Owoce te posiadają właściwości przeciwzapalne i bakteriostatyczne, dodatkowo przyczyniają się do usuwania z organizmu metali ciężkich i obniżają skutki zatrucia lekami. Wstęp Jagoda kamczacka to odmiana wiciokrzewu sinego (Lonicera caerulea), należącego do rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae Juss.). Naturalnie występuje w północnowschodniej Rosji, w Chinach, Japonii i Kanadzie. W Rosji wśród obecnie uprawianych odmian spotykane są wyłącznie krzyżówki Lonicera caerulea var. Kamtschatica Sevast. z innymi odmianami wiciokrzewu sinego, szczególnie L. kamtschatica var. edulis. W Japonii (Hokkaido) krzyżowano tę odmianę z L. kamtschatica var. emphyllocalyx, w Kanadzie z występującą tam odmianą L. kamtschatica var. villosa oraz z pochodzącą z Japonii L. kamtschatica var. emphyllocalyx. W naturze jagoda kamczacka rośnie na wilgotnych obszarach wzdłuż rzek, bagien, na leśnych polanach [12]. W Polsce jagoda kamczacka posiada wiele synonimów, a mianowicie: wiciokrzew siny, suchodrzew siny, suchodrzew jadalny, lonicera, suchodrzew błękitny, borówka kamczacka [14]. Jagoda kamczacka to krzew rosnący do ok. 1,5-2,5 m wysokości, o sezonowych liściach. Jest rośliną długowieczną, okres produkcyjny wynosi od 20 do 40 lat. Roślina ta jest łatwa w uprawie i cechuje się małymi wymaganiami glebowymi i klimatycznymi. Krzewy z rodzaju Lonicera można uprawiać na terenie całej Polski. Dobrze znoszą ujemną temperaturę, nawet do - 45°C, a kwiaty do - 8°C i jest wyjątkowo odporna na wiosenne przymrozki. Najlepszy wzrost i owocowanie uzyskują, gdy rosną na żyznym, lekko kwaśnym podłożu, a ich stanowisko jest słoneczne lub lekko zacienione. Okres kwitnienia rośliny przypada na pierwszą połowę kwietnia. Wówcza[...]

Antyoksydanty owoców i warzyw Cz. 2. Antyoksydanty jabłek DOI:10.15199/64.2016.4.3

Czytaj za darmo! »

Polska jest jednym z najważniejszych producentów jabłek na świecie (3,5 mln t w 2015 r.). Rozwój eksportu jest istotnym czynnikiem zagospodarowania zebranych owoców. Jabłka, bogate w antyoksydanty, są obiektem licznych badań. Największą aktywnością antyoksydacyjną wykazały owoce odmian 'Antonówka', 'Red Boskop', 'Ozark Gold'. Pojemność przeciwutleniaczy w jabłkach powodowana jest głównie przez procyjanidyny, ale ważną rolę pełni tu także witamina C. Przemiany fruktozy obecnej w jabłkach powodują wzrost pojemności antyoksydacyjnej. Na zawartość przeciwutleniaczy w jabłkach wpływ mają: odmiana, stopień dojrzałości oraz sposób przechowywania. Z przetworów produkowanych z jabłek największą zawartość antyutleniaczy wykazują soki mętne i przecierowe.Wstęp Polska od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie w produkcji jabłek, a w sezonie 2013/2014 uzyskała pierwsze na świecie miejsce w eksporcie - rekordowe zbiory wyniosły wówczas 3,8 mln t. Przy zbiorach w 2015 r ok. 3,5 mln t do przetwórstwa trafiło 1,9 mln t (na sok zagęszczony 1,6 mln t), do spożycia w kraju - 700 tys. t, a na eksport 800 tys. t. Utrzymanie wysokiego eksportu jabłek możliwe jest wtedy, kiedy do krajów Europy Wschodniej trafi co najmniej 500 tys. t. Przy eksporcie poniżej 250 tys. t wystąpią trudności w ich zagospodarowaniu po opłacalnych cenach. Możliwy jest dalszy wzrost eksportu na tzw. nowe rynki. Przed rosyjskim embargiem wynosił on ok. 3 tys. t, natomiast w minionym sezonie wzrósł do ponad 20 tys. t [31]. Straty z tytułu rosyjskiego embarga częściowo zrekompensowano rekordową konsumpcją na rynku krajowym. Uważa się, że przyczyniła się do tego internetowa akcja pod hasłem "Postaw się Putinowi - jedz jabłka, pij cydr". Internauci w geście solidarności z sadownikami zamieszczali zdjęcia i filmy promujące polskie jabłka. Dzięki tej akcji, choć cena jabłek spadła, znacznie zwiększyła się ich sprzedaż i konsumpcja [32]. W ostatnich latach w Polsce[...]

Świdośliwa - cenny surowiec dla przetwórstwa DOI:10.15199/64.2016.6.4


  Świdośliwa (Amelanchier Medik.) należy do rodziny różowatych (Rosaceae), podrodziny jabłkowatych (Pomoideae). Jest mrozoodporna, posiada niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne, charakteryzuje się niskimi kosztami produkcji oraz dużą odpornością na choroby i szkodniki, co sprawia, że roślina ta cieszy się zainteresowaniem wśród plantatorów na terenach Polski. Owoce świdośliwy ze względu na dużą zawartość polifenoli w składzie chemicznym, w tym głównie antocyjanów, wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe, bakteriobójcze. Dodatkowo korzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, na wzrok i obniżają ciśnienie.badając wpływ rodzaju medium płynnego i czasu działania ultradźwięków na zmiany ilościowe i jakościowe składu polifenoli w kostce z jabłek, potwierdzili, że możliwe jest uzyskanie korzystnego efektu zwiększenia wymiany masy bez strat składników polifenolowych, o ile proces będzie prowadzony w roztworze sacharozy i nie będzie nadmiernie wydłużany. Niekorzystny wpływ wydłużania czasu traktowania ultradźwiękami na składniki bioaktywne wykazywany jest również przez innych autorów [19]. Jeśli dla danego przypadku straty na etapie wstępnym traktowania ultradźwiękami nie są zbyt intensywne, to ten negatywny efekt może być niwelowany poprzez skrócenie czasu suszenia bądź obniżenie temperatury procesu [16]. Składniki bioaktywne o charakterze hydrofobowym i/lub mocno związane ze ścianami komórkowymi, takie jak np. karotenoidy, są znacznie mniej wrażliwe na stosowanie obróbki ultradźwiękowej. Doświadczenia prowadzone przez Rawson i in. [14] wykazały, że umiejętnie prowadzona obróbka ultradźwiękowa plastrów marchwi (25°C, 3-10 min, 20 kHz, 0,39-0,95 W/ml) może z powodzeniem zastąpić tradycyjne blanszowanie (85°C, 3 min). Stosując wymienione warunki uzyskano susz o wyższej retencji karotenoidów, w tym falkarinolu (składnik marchwi o działaniu przeciwrakowym) w porównaniu z suszem blanszowanym. Ponadt[...]

 Strona 1  Następna strona »