Wyniki 1-10 spośród 114 dla zapytania: authorDesc:"Bożena GAJDZIK"

Komunikacja społeczna podstawą procesu zarządzania przez jakość

Czytaj za darmo! »

Przegląd zmian, jakie zachodzą w organizacji funkcjonującej w duchu doskonałości, zgodnie z ideą Total Quality Management.Istotą komunikacji społecznej są szeroko pojęte kontakty samorządu lokalnego oraz urzędników samorządowych ze społecznością lokalną. Najtrafniejsze decyzje samorządu lokalnego powstają na podstawie informacji bezpośrednio zebranych od społeczności lokalnej. Wsłuchiwanie [...]

Zmiany w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł ukazuje podstawowe aspekty zamian zachodzących we współczesnym przedsiębiorstwie hutniczym. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku w ramach wiedzy o zarządzaniu wyodrębniono nową dyscyplinę, która uzyskała nazwę "zarządzanie zmianami". Zarządzanie przedsiębiorstwem stało się coraz bardziej złożone. Zaistniała potrzeba ciągłego dostosowywania przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań. Zmiana [...]

Uczenie się - podstawą rozwoju przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Metodyka zdobywania wiedzy przez największe na polskim rynku przedsiębiorstwo hutnicze Mittal Steel Poland SA oraz wybrane aspekty implementowanych w przedsiębiorstwie zmian.Warunki współczesnej gry rynkowej powodują, że zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w przedsiębiorstwie staje się nieodłącznym aspektem strategicznego rozwoju i uzyskania przewagi na rynku. Zaostrzenie się konkur[...]

Benchmarking placówek samorządu terytorialnego

Czytaj za darmo! »

Urząd Miejski w Gliwicach za nowatorski sposób zarządzania został laureatem wielu nagród i wyróżnień.W warunkach gospodarki rynkowej palcówki administracji samorządu lokalnego doceniają znaczenie pomiarów efektywności, czyli tzw. benchmarków. Rosnąca fala zainteresowań zarządzaniem przez jakość uwypukla znaczenie wskaźników efektywności w dążeniu do jakościowej doskonałości. Zadowolenie kli[...]

Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie hutniczym Mittal Steel Poland jako kontynuacja programu restrukturyzacji Polskich Hut Stali S.A.

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono kontynuację procesu restrukturyzacji zatrudnienia, wynikającego z biznesplanu polskich Hut stali s.A., zatwierdzonego przez rząd i przyjętego przez unię europejską. Zgodnie z jego zapisami, do końca 2007 r., stan zatrudnienia w Mittal steel poland musi wynosić 10 411 pracowników. program realizowany jest etapowo. wyniki procesu restrukturyzacji zatrudnienia przedstawion[...]

Strategie konsolidacji i aktywizacji rynkowej w przemyśle hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe wybory strategiczne dokonywane w przemyśle hutniczym. Scharakteryzowano strategie konsolidacji przedsiębiorstw hutniczych w Polsce i na świecie. Efektem procesu łączenia się przedsiębiorstw jest poprawa ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Strategie konsolidacji spowodowały, że przedsiębiorstwa hutnicze postawiły na rozbudowę potencjału produkcyjnego. Rok 2006 okr[...]

Procesy i kierunki zmian w sektorze hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe procesy i kierunki zmian w sektorze hutniczym. Omówiono sytuację i prognozy na światowym rynku stali, eksponując czynniki koniunkturalne. Artykuł jest przeglądem opinii ekspertów i analityków rynku, którzy do 2010 roku przewidują korzystną koniunkturę na stal i wyroby stalowe. The paper presents proceses and trends of changes in metallurgical sector. The actual si[...]

Strategia zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia koncepcję strategii zrównoważonego rozwoju jako przedmiot zainteresowań przedsiębiorstwa. Planowanie i realizacja zrównoważonego rozwoju wiąże się z zachowaniem równowagi funkcjonowania przedsiębiorstwa pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną a przyrodniczą. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa wymaga opracowania dokumentu planistycznego, jakim jest strategia zrównoważonego ro[...]

 Strona 1  Następna strona »