Wyniki 1-10 spośród 152 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Łabanowski"

Frezarki dolnowrzecionowe pionowe

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas listy kontrolne dla pilarek tarczowych stołowych i formatowych (ATEST 8/2008), przejezdnych betoniarek-mieszarek przechylnych (ATEST 9/2008), miesiarek do ciasta (ATEST 10/2008) oraz tokarek do obróbki metalu (ATEST 11/2008). W bieżącym numerze zamieszczamy listę kontrolną frezarki dolnowrzecionowej pionowej. | Redakcja.I. Dan[...]

Wtryskarki

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz listy kontrolne dla 5 maszyn. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna (ramka "Cykle tematyczne). I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: maszyna do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. 2. Zastosowanie: działy, wydziały i zakłady wytwarzające wyroby z tworzyw sztucznych jako produkcję podstawową oraz pomocniczą. 3. Przeznaczenie: produkcja wyprasek z tworzyw termoplastycznych, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów termoplastycznych oraz mieszanek gumowych. We wtryskarce uplastycznione tworzywo jest wtryskiwane przez dyszę do gniazda formy, które nadaje wyprasce jej[...]

Szlifierki ostrzarki

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz listy kontrolne dla 7 maszyn. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna (ramka "Cykle tematyczne).I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: obrabiarki do metalu. 2. Zastosowanie: warsztaty i działy techniczne służb utrzymania ruchu, działy, wydziały i zakłady prowadzące obróbkę metalu i materiałów podobnych. 3. Przeznaczenie: szlifowanie powierzchni przedmiotów metalowych za pomocą narzędzi ściernych. Ściernica, najczęściej w kształcie walca, wytwarzana jest z ziaren ściernych i spoiwa. Narzędzie to umocowane jest na wrzecionie szlifierki i wykonuje ruch obrotowy. Szlifowanie odby[...]

Pilarki taśmowe stolarskie

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna (ramka "Cykle tematyczne). | Redakcja.I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: obrabiarki do drewna. 2. Zastosowanie: działy, wydziały i zakłady prowadzące obróbkę drewna i materiałów podobnych jako produkcję podstawową oraz pomocniczą. 3. Przeznaczenie: piłowanie wzdłużne, poprzeczne i skośne elementów z drewna. W pilarkach tych piłowanie odbywa się za pomocą piły w postaci ciągłej taśmy poruszającej się najczęściej między dwoma kołami taśmowymi. Pilarki budowane są w układzie pionowym, tj. koło napędowe jako dolne i ko[...]

Kosiarki rotacyjne

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne"). | Redakcja.I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: maszyny rolnicze. 2. Zastosowanie: zakłady rolne prowadzące produkcję roślinną, zakłady utrzymania dróg i zieleni oraz inne zakłady pielęgnujące tereny zielone. 3. Przeznaczenie: ścinanie wszelkich roślin niskołodygowych (traw łąkowych, roślin motylkowych itp.) na siano oraz do dalszej przeróbki, bez rozdrabniania. Częścią tnącą kosiarki rotacyjnej jest szybko obracający się nóż. Cięcie odbywa się poprzez szybkie uderzenie rośliny. Większ[...]

Przenośniki taśmowe stałe

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne"). | Redakcja.I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: urządzenia transportu ciągłego. 2. Zastosowanie: zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, w których występuje transport wewnętrzny materiałów. 3. Przeznaczenie: transport materiałów sypkich luzem lub ładunków jednostkowych. W przenośniku medium transportującym jest taśma o ciągłej (nieprzerwanej) powierzchni, np. gumowa, brezentowa, stalowa lita, z tworzywa, z siatki metalowej itp. Taśma jest zazwyczaj napędzana na jednym końcu przenośnika za[...]

Strugarki wyrówniarki

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne").1. Grupa maszyn: obrabiarki do drewna. 2. Zastosowanie: działy, wydziały i zakłady prowadzące obróbkę drewna jako produkcję podstawową oraz pomocniczą. 3. Przeznaczenie: struganie (wyrównywanie i wygładzanie) powierzchni drewna lub materiałów o podobnych właściwościach za pomocą poziomego obrotowego narzędzia, tzw. wału nożowego. Wał nożowy usytuowany jest pomiędzy dwoma stołami - podawczym i odbiorczym, które służą do ustalania położenia i podparcia przedmiotu obrabianego. Strugana j[...]

Maszyny lista kontrolna - Wiertarki

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne"). | Redakcja Włodzimierz Łabanowski Wiertarki Atest - Ochrona Pracy 12 | 2009 I. Dane ogólne 1. Grupa maszyn: obrabiarki do metalu, obrabiarki do drewna. 2. Zastosowanie: warsztaty i działy techniczne służb utrzymania ruchu, działy, wydziały i zakłady prowadzące obróbkę metalu, drewna i materiałów podobnych. 3. Przeznaczenie: wykonywanie otworów metodą skrawania za pomocą obracającego się narzędzia. Obrabianym materiałem może być metal lub inny materiał o właściwościach skrawalnych, [...]

Granulatory do żyłek

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna" (ramka "Cykle tematyczne"). | Redakcja.1. Grupa maszyn: maszyna do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. 2. Zastosowanie: działy, wydziały i zakłady wytwarzające wyroby z tworzyw sztucznych jako produkcję podstawową oraz pomocniczą. 3. Przeznaczenie: wytwarzanie granulatu o stałych wymiarach poprzez cięcie wytłaczanej żyłki. Cięcie/ rozdrabnianie materiału odbywa się w tzw. komorze cięcia, w której znajduje się nieruchomy (stały) nóż tnący i ruchomy wirnik z nożami rozmieszczonymi równomierni[...]

Przecinarki do podłoży

Czytaj za darmo! »

W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" opublikowaliśmy dotychczas artykuł wprowadzający "Przy maszynach nikt nie pomoże" (ATEST 7/2008) oraz różne listy kontrolne. Spis tych artykułów znajduje się na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce "Maszyny - lista kontrolna". (ramka "Cykle tematyczne").1. Grupa maszyn: maszyny drogowe. 2. Zastosowanie: budowa i remonty dróg, placów składowych, magazynowych itp. 3. Przeznaczenie: maszyna do cięcia, rowkowania i frezowania powierzchni podłoży wykonanych z betonu, asfaltu lub podobnych mineralnych materiałów budowlanych. Cięcie odbywa się na mokro lub na sucho za pomocą obrotowego narzędzia ściernego. Jako tarcze tnące mogą być stosowane tarcze diamentowe albo wzmocnione tarcze ścierne i spojone, np. tarcze z ziarnem w postaci azotku[...]

 Strona 1  Następna strona »