Wyniki 1-10 spośród 59 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Nosecka"

Rynek przetworów owocowych i warzywnych w 2006-2007 r.

Czytaj za darmo! »

W 2006/2007 r. łączna produkcja przetworzonych owoców i warzyw wyniesie ok. 1,7 mln t, wobec 1,6 mln t w sezonie poprzednim i średnio 1,5 mln t w latach 2002/03-2004/05. Produkcja przetworów owocowych wzrośnie z 720 do 800 tys. t, a przetworów warzywnych pozostanie na poziomie ok. 860 tys. t. Z powodu wzrostu podaży surowca zwiększy się produkcja niemal wszystkich przetworów owocowych, a naj[...]

Przewidywane zmiany organizacji rynku owoców, warzyw i ich przetworów w UE

Czytaj za darmo! »

Od 2008 r. mają obowiązywać nowe zasady wspólnej organizacji sektora ogrodniczego w UE. Zmiany te powodowane są potrzebą: dostosowania regulacji rynku do reform wspólnej polityki, wprowadzonych w innych sektorach rolniczych, zapewnienia zgodności mechanizmów wsparcia z wymogami Światowej Organizacji Handlu oraz uproszczenia procedur administracyjnych wynikających z realizacji zasad wspólnej o[...]

Obecne i spodziewane tendencje w branży przetwórstwa owoców

Czytaj za darmo! »

Udział Polski w produkcji przetworzonych owoców w UE-27 (ocenianej na 16-20 mln t) wynosi 7-8%, w tym w produkcji w nowych krajach członkowskich 60%. Jednocześnie Polska jest największym w rozszerzonej Wspólnocie producentem zagęszczonego soku jabłkowego, zagęszczonych soków produkowanych z owoców miękkich oraz owoców mrożonych. Pozycja produktów branży w UE i w polskiej gospodarce żywnośc[...]

Zmiany na rynku mrożonych owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Mrożonki owocowe i warzywne stanowią ponad 30% łącznej wartości produkcji przetworów owocowych i warzywnych. Udział mrożonek we wpływach z eksportu rolno-spożywczego wynosi w bieżącej dekadzie 6-9%, a w eksporcie przetworzonych owoców i warzyw - ok. 50%. Mrożonki owocowe i warzywne są największą, oprócz mięsa drobiu, wyrobów cukierniczych i ryb, pozycją w polskim eksporcie produktów gospoda[...]

Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Od 2004 r. w Polsce spożycie soków pitnych zmniejsza się. Średnio w latach 2004-2006 wyniosło ono ok. 13,2 l na mieszkańca, wobec niemal 16 l w latach 2001-2003 (spożycie bilansowe, tj. produkcja powiększona o import i zmniejszona o wielkość eksportu). Spadek spożycia w 2004 r. był przede wszystkim rezultatem zakwalifikowania, po akcesji do UE, części produkowanych w Polsce soków do nektarów.[...]

Rynek owoców i warzyw nowe zasady wspólnej organizacji

Czytaj za darmo! »

Zwiększenie wsparcia ze środków unijnych tworzenia i funkcjonowania grup oraz organizacji producentów powinno wpłynąć na poprawę organizacji pierwotnego rynku owoców i warzyw oraz wzrost koncentracji podaży zarówno na rynek produktów świeżych, jak i do przetwórstwa. Może być więc możliwe zwiększenie znaczenia powiązań pionowych między zakładami przetwórczymi a dostawcami surowca. Głównymi c[...]

Rynek przetworów owocowych i warzywnych

Czytaj za darmo! »

Produkcja niemal wszystkich przetworów owocowych i warzywnych charakteryzuje się tendencją wzrostową. W latach 2004-2006 w relacji do średniego poziomu z trzech poprzednich lat najbardziej zwiększyła się produkcja konserw owocowych (3-krotnie). Bardziej wzrosła produkcja konserw wytwarzanych z importowanych owoców południowych i ich półprzetworów niż produkcja konserw z owoców miękkich. Spośró[...]

Polski rynek soków, nektarów i napojów owocowych i owocowo-warzywnych.

Czytaj za darmo! »

W latach 2006 i 2007 z powodu wysokich cen koncentratów soków zagęszczonych na rynku europejskim i światowym zmniejszyła się, w stosunku do lat poprzednich, produkcja soków (głównie soku pomarańczowego i jabłkowego), a wzrosła produkcja nektarów, a przede wszystkim napojów owocowych. W 2006 r. produkcja soków była (według danych GUS) mniejsza niż w roku poprzednim o ponad 30% i wyniosła ok. 4[...]

Zmiany na rynku soków pitnych, nektarów i napojów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ponad dwukrotnie wzrosła produkcja i spożycie nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Zmniejszyła się jednak produkcja i spożycie soków owocowych (głównie soku pomarańczowego i jabłkowego). Spadek produkcji soków i w konsekwencji ich spożycia spowodowany jest wzrostem cen koncentratów owocowych. W najbliższych latach przewiduje się dalszy wzrost produkcji ora[...]

 Strona 1  Następna strona »