Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTA PUZDROWSKA"

Projektowanie pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych zapór ziemnych zbiorników retencyjnych


  W artykule zajęto się oceną charakteru i natężenia niekontrolowanych zjawisk filtracyjnych w obrębie zapory ziemnej zbiornika małej retencji Przeworno na rzece Krynce, co było podstawą, stosownie do zaistniałej tam sytuacji, propozycji wykonania zabezpieczenia w postaci pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej. Omówiony przykład podkreśla prawdziwość często podnoszonego twierdzenia, że proces projektowania obiektu hydrotechnicznego nie kończy się wraz z zakończeniem procesu obliczeniowego. W trakcie budowy, próbnego piętrzenia i eksploatacji należy obserwować i kontrolować każdy obiekt hydrotechniczny, pod kątem jego często nieprzewidywalnych zachowań, odpowiednio na nie reagując. W zbiorniku Przeworno dopiero po włączeniu obiektu do normalnej eksploatacji wystąpiły nieoczekiwane zjawiska filtracyjne w gruntach podłoża pod zaporą; mogły one doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń zarówno gruntu podłoża, jak i samego obiektu. ■ Charakterystyka obiektu Zbiornik małej retencji Przeworno oddano do eksploatacji 9 sierpnia 2006 r. Podstawowe parametry zbiornika są następujące: □ pojemność całkowita - 0,851 mln m3,□ pojemność użytkowa - 0,315 mln m3,□ powierzchnia w granicach stałego zalewu - 37,40 ha, □ powierzchnia zalewu całkowitego - 81,0 ha. Fot. 1. Widok skarpy odwodnej zapory zbiornika małej retencji Przeworno Fot. 2. Widok bloku upustowego, w warunkach utrzymanego normalnego poziomu piętrzenia Gospodarka Wodna nr 3/2012 115 UBEZPIECZENIE NARZUTEM KAMIENNYM (KAMIEN ŁAMANY 100-250 mm) GR. 0,5 m GEOWŁÓKNINA 400 g/m2 GEOWŁÓKNINA 400 g/m2 GEOWŁÓKNINA 400 g/m2 GEOWŁÓKNINA 800 g/m2 MAKSYMALNY P.P. 186,0 m npm. USZCZELNIENIE KORPUSU ZAPORY GLINA PYLASTA KORPUS ZAPORY Po+Ps ZAGESZCZONY DO Iow > 0,75 KORPUS ZAPORY Po+Ps ZAGESZCZONY DO Iow > 0,75 HUMUS 0,15 m WYLOT DRENAZU STUDZIENKA KONTROLNA DRENAZU DREN DN 50 O L = 300 m ROZSTAW MIJANKOWY 5,0x5,0 m PIASEK GRUBOZIARNI[...]

 Strona 1