Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK Charun"

Eksperymentalne metody badania wymiany ciepła podczas przemian fazowych czynników chłodniczych w minikanałach


  W artykule przedstawiono eksperymentalne metody pomiaru stopnia suchości pary czynników chłodniczych oraz gęstości strumienia ciepła podczas dwufazowych przepływów z wymianą ciepła (wrzenie, skraplanie) w minikanałach. Na przykładach badania wrzenia przechłodzonego oraz skraplania czynników chłodniczych w minikanałach pokazano ich praktyczne możliwości. Szczególnie istotne znaczenie ma zaprezentowana oryginalna, pośrednia metoda określania gęstości strumienia ciepła oraz stopnia suchości pary podczas procesu skraplania czynników R134a i R404A w minikanałach rurowych (d = 0,21÷3,30 mm), w przypadku chłodzenia wodnego. EXPERIMENTAL METHODS OF INVESTIGATIONS CONCERNING HEAT EXCHANGE DURING PHASE TRANSFORMATIONS OF REFRIGERANTS IN MINI-CHANNELS The experimental research concerning heat exchange during the phase transformations (boiling, condensation) of refrigerants in the compact mini-channels of heat exchangers allow one to obtain computational procedures that are required for the purpose of their design. It is not only thermal parameters that are needed for the description of the state of the refrigerant which changes during the phase transformation but also the mutual quantitative and qualitative relations between phases. The article presents the experimental possibilities for the measurement of the vapor quality of the refrigerant vapor and the density of the heat flux. The measurement of the heat flux density during boiling in the mini-channel is based on the application of electric heating. In the case of condensation, the flux of heat which is carried away to the cooling environment requires an application of indirect methods. Energy balance methods are used in the measurement of the vapor quality. Original methods of experimental research into heat exchange were presented during the pre-cooled boiling and condensation in pipe mini-channels with the internal diameter of 0.21 ÷ 3.30 mm. The sources of publications were indicated of the re[...]

Strefa pary przegrzanej w skraplaczu chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę warunków pracy skraplaczy chłodniczych biorąc pod uwagę, że różnią się one znacznie od skraplaczy stosowanych w innych urządzeniach energetycznych. W nowoczesnych urządzeniach chłodniczych, z nowymi proekologicznymi czynnikami, takimi jak R134a, R404A i R507 i wyposażonymi w sprężarki tłokowe hermetyczne, stopień przegrzania pary dopływającej do skraplacza jest wysoki i m[...]

Wybrane aspekty wpływu strefy pary przegrzanej w skraplaczu chłodzonym powietrzem na jego efektywność energetyczną

Czytaj za darmo! »

Wśród skraplaczy stosowanych w parowych, sprężarkowych urządzeniach chłodniczych wyróżnia się dwa dominujące typy (określone ze względu na sposób chłodzenia), to znaczy skraplacze chłodzone wodą i powietrzem, zwane też powietrznymi. W skraplaczach chłodzonych wodą, czynnik chłodniczy skrapla się najczęściej na zewnętrznej powierzchni pęczka rur gładkich (np. w skraplaczach płaszczowo- rur[...]

Badania eksperymentalne oporów przepływu jednofazowego w minikanałach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów hydraulicznych przepływu jednofazowego wody w minikanałach. Badania wykonano z zastosowaniem minikanałów w postaci rur ze stali nierdzewnej o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej 0,55, 0,64 i 1,10 mm. Określono zależność spadku ciśnienia wody w przepływie w funkcji liczby Reynoldsa oraz zidentyfikowano parametry granicy przejścia z obs[...]

Wybrane aspekty stanu wiedzy o mini kanałach

Czytaj za darmo! »

W artykule zdefiniowano różne kryteria, określające granicę podziału między kanałami konwencjonalnymi a kanałami o małych średnicach. Omówiono, porównując do kanałów konwencjonalnych, wybrane zagadnienia wymiany ciepła podczas przepływu czynnika jedno- i dwufazowego wewnątrz minikanałów. Przedstawiono odmienność zjawisk wymiany ciepła, zwłaszcza podczas wrzenia w przepływie wewnątrz minikanałó[...]

Eksperymentalna weryfikacja klasycznych metod obliczania oporów przepływu adiabatycznego w minikanałach rurowych.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów dwufazowego przepływu adiabatycznego mieszaniny woda-powietrze w minikanałach rurowych. W badaniach zastosowano osiem minikanałów rurowych o średnicy wewnętrznej dw =1,05÷2,30 mm i długości odcinka testowego 300 mm wykonanych ze stali nierdzewnej. Badania przeprowadzono w zakresie parametrów: masowe natężenie przepływu wody 0,65÷59 kg/h i pow[...]

 Strona 1  Następna strona »