Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Michalski"

VIII Szkoła - Konferencja "Metrologia Wspomagana Komputerowo",tradycyjna forma - nowatorska treść

Czytaj za darmo! »

W tym roku w dniach 27 - 30 Maja w Waplewie, po nieco dłuższej niż zazwyczaj przewie (3 lata) wraca po raz ósmy Szkoła Konferencja - "Metrologia Wspomagana Komputerowo" (MWK). Dzięki bogatemu doświadczeniu i wielu udanym edycjom, Konferencja zmienia się nadążając za aktualnymi trendami pojawiającymi się zarówno w sferze organizacji jak i rozwoju myśli technicznej. Tegoroczna edycja jest zna[...]

Złe technologie informatyczne

Czytaj za darmo! »

Termin złe technologie informatyczne dotyczy produktów, które mimo swej poprawności technicznej i ewidentnej funkcjonalności nie zostały zaakceptowane przez szerokie grono użytkowników, czyli nie spełniły oczekiwań twórców. Niemal wszystkie rozwiązania w branży informatycznej są uzależnione od technologii. Określona technologia z zasady powstaje w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika. Jednakże czasami wprowadzenie na rynek nowej technologii nie jest zakończone sukcesem. Artykuł poświęcony jest analizie wybranej grupy takich przypadków i wyodrębnieniu przyczyn, które te sytuacje spowodowały. Abstract. Term "Bad Information Technology" describes correctly designed and fully functional products not wide accepted by users. Nearly all solutions in the current Information Tech[...]

Technologiczne uwarunkowania rozwoju komputerów

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje spojrzenie na rozwój informatyki, a w szczególności komputerów, przez pryzmat naturalnej sekwencji rozwoju urządzeń technicznych. Sekwencja ta wskazuje, że określony wyrób może powstać, gdy pojawi się stosowna technologia, opracowana w odpowiedzi na sytuację, gdy nie jest możliwe rozwiązanie zaistniałych problemów przy istniejącej bazie technologicznej. W artykule podano odniesienia do najważniejszych rozwiązań, ich twórców i firm komputerowych. Abstract. The paper presents computer technology development process through a natural technical devices development sequence perspective. Analysis of this sequence shows that the new product may be constructed only when suitable technology will be discovered in the situation, when existed technology gives no possibility to resolve the specific problem. References to important products, individual developers and computer corporations are given. (Computer Development Technological Factors). Słowa kluczowe: rozwój komputerów, czynniki technologiczne, procesy informacyjne, korporacje komputerowe. Keywords: computer development, technological factors, information processes, computer corporations. Typowa sekwencja rozwoju Niemal wszystkie rozwiązania, wykorzystywane we współczesnych systemach informatycznych, w tym także systemach zarządzania, są uzależnione od stanu rozwoju i zaawansowania technologii. Zależność ta przejawia się przez cały czas rozwoju technik informatycznych. Analizując ten związek, można zauważyć następującą sekwencję (rys. 1): Rys.1. Sekwencja powstawania nowego produktu [29], [30]  na pewnym etapie działalności pojawia się problem, który nie może zostać rozwiązany w oparciu o dostępną technologię;  w wyniku zaistnienia potrzeby zostaje opracowana nowa technologia;  w oparciu o nową technologię pojawia się nowy wyrób (produkt), który bądź sam stanowi rozwiązanie problemu (zaspokojenie potrzeby), bądź też daje taką możliwość. Z pow[...]

Szacowanie składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Prezentowany artykuł przedstawia fragment wyników badań dotyczących szacowania składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego do kanałów otwartych. Autorzy przedstawiają różne sposoby podejścia do obliczenia pochodnej dla sygnału prądu płynącego w cewce. Przedstawiona metodyka została zweryfikowana doświadczalnie z wykorzystaniem sygnałów syntetycznych i rzeczywistych. Abstract. The [...]

Analiza możliwości zastosowania metody najmniejszych kwadratów w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego

Czytaj za darmo! »

Prezentowany referat omawia problematykę zastosowania metody najmniejszych kwadratów jako elementu procedury pomiarowej przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego. Przedstawiono podstawowe ograniczenie metody związane z różnicą w torach pomiarowych elementów stanowiących składowe sygnału i samego sygnału a także zabiegi zmierzające do jego minimalizacji. Abstract. The paper prese[...]

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru stężenia zanieczyszczeń ropopochodnych w wodzie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono laboratoryjne stanowisko służące do pomiaru stężeń substancji ropopochodnych w wodzie (nie niższych niż 1 ppm) Przedstawione stanowisko wykorzystuje inteligentny sensor optyczny sprzężony z komputerem. Jako istotny element opisywanego stanowiska, przedstawiono, skrótowo, predykcję wyników pomiarów. Abstract. The laboratory work station for concentration of petroleum der[...]

Praktyczne użycie XML w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązania informatyczne wykorzystujące standard Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML), w zastosowaniu do rozległego systemu pomiarowego. Artykuł powstał w oparciu o przykładową implementację działającego systemu, w którym przetwarzanie informacji oparte jest o standard XML. Takie podejście pozwoliło stworzyć system łatwo rozszerzalny ale jednocześnie wysoc[...]

 Strona 1  Następna strona »