Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Halina Stupińska"

Wytwarzanie pochodnych z radiacyjnie zmodyfikowanych mas celulozowych

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Włókien Chemicznych i Instytut Celulozowo- Papierniczy zrealizowały wspólny projekt badawczy, mający na celu opracowanie radiacyjnej metody modyfikacji właściwości mas celulozowych służących do wytwarzania pochodnych. Ekspozycja wybranych mas celulozowych wiązką elektronów, wytwarzanych w akceleratorze, prowadziła do pożądanej zmiany ich właśc[...]

 Strona 1