Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Luiza MALINOWSKA"

Spacer po ulicy Borsuczej


  Upiększanie - czy może humanizacja - surowych osiedli wielkoblokowych staje się koniecznością, dostrzeganą już nie tylko przez mieszkańców, ale i władze lokalne, dbające o wizerunek miasta. Kraków, szczelnie obudowany wielką płytą powinien stać się polem odnowy na rzecz krajobrazu w istniejącej zabudowie. Na szczególną uwagę zasługuje osiedle Cegielniana, położone w IX dzielnicy Łagiewniki - Borek Fałęcki, powstałe na terenach trudnych do fundamentowania. Krajobraz osiedla wysokich bloków wzbogaca starorzecze, meandrująca Wilga i związane z tym siedliska nadrzeczne oraz tereny podmokłe. Łęg wierzbowotopolowy zachował się tam w stopniu bardzo dobrym. Obecnie teren ten jest niejako fragmentem projektowanego parku rzecznego Wilga. Inicjatywa ludności osiedla Cegielniana zmierza ku ustanowieniu parku miejskiego, obejmującego pasmo zieleni po obu stronach Wilgi; mieszkańcy z roku na rok upiększają ot[...]

 Strona 1