Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW CIECHANOWICZ"

Mion jako katalizator w globalnym cyklu paliwowym XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Era cywilizacji przemysłowej zaczęła się, gdy człowiek sięgnął po bogactwa natury, umiejscowione poza biosferą. Sięgnął najpierw po paliwa kopalne, a następnie po paliwa jądrowe, dla których natura nie stworzyła mechanizmów pozwalających neutralizować ujemne skutki korzystania z tych źródeł dla środowiska naturalnego. Następowało przechodzenie od energii rozproszonej do skoncentrowanej, [...]

Główne tezy programu Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi"

Czytaj za darmo! »

Obecnie wyzwaniem ludzkości jest dążenie do zachowania klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń i stworzenie alternatywy dla ropy. Paliwem przyszłości staje się metanol o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla, obejmującym jego produkcję i użytkowanie. Aby metanol był neutralny wobec efektu cieplarnianego, a jego produkcja była ekonomicznie opłacalna, w jego wytwarzaniu musi uczestniczy[...]

Gospodarowanie w biosferze

Czytaj za darmo! »

W rozwoju cywilizacji przyjęto wyróżniać ery jej rozwoju, a mianowicie erę agrarną i przemysłową. Cywilizacja agrarna stanowi umownie pierwszą erę gospodarowania ludzkości na kuli ziemskiej. Rozwijała się ona w tej części Ziemi, w której istnieje życie, a więc w biosferze. Tu natura stworzyła mechanizmy, mające za zadanie zachowanie w skali biosfery bilansów określonych pierwiastków, takich jak węgiel, azot, fosfor i siarka. Zapewniła warunki dla życia biologicznego, a tym samym utrzymywanie odpowiednich relacji między światem żywych organizmów i martwych substancji. Umożliwiła wymianę materii między nimi. Szczególnie istotny jest cykl węgla utrzymujący relację między węglem organicznym, zawartym w żywych organizmach i węglem nieorganicznym, występującym w atmosferze w [...]

Wodór

Czytaj za darmo! »

Gospodarowanie w biosferze to nie tylko powrót do sytuacji, jaka miała miejsce w erze cywilizacji agrarnej, gdy rozwijała się w tej części Ziemi, w której istnieje życie. To także niedopuszczenie do sytuacji, aby rozwój cywilizacji był zakłócany zjawiskami nieokreślonymi i nieprzewidywalnymi. Jednym z tych zjawisk jest efekt cieplarniany, będący konsekwencją stosowania paliw kopalnych, gdy ciepło zamieniane na pracę prądnicy jest źródłem elektronów tworzących prąd elektryczny. Zgodnie z zasadą, podaną przez André Carnota w 1824 roku, nie można zamieniać ciepła na pracę prądnicy nie oddając części tego ciepła do atmosfery. Elektrownie na paliwa kopalne oddają do atmosfery 70% ciepła spalania. Moc ich zainstalowana w skali świata w 2005 roku wynosiła 4,2 mln MW, emitując d[...]

Metanol

Czytaj za darmo! »

Silnik wewnętrznego spalania stał się podstawą budowy systemu motoryzacyjnego w skali międzynarodowej, obejmującego nie tylko producentów samochodów, ale i wiele sektorów gospodarki: budowę dróg, autostrad i ich otoczenia. Spowodował powstanie wielu miejsc pracy, stał się siłą napędową ciągłego rozwoju cywilizacji. W krwiobiegu tego systemu krąży obecnie ropa. Od tego, w jaki sposób będzie krążyć, w sposób stabilny lub przewidywalny, będzie zależał rozwój cywilizacji. Obecnie wyzwaniem cywilizacji, obok zachowania klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń, jest zapobieganie powstawaniu ewentualnego kryzysu, wynikającego z niestabilnych dostaw oraz nieprzewidywalnych cen ropy ze złóż arabskich. Aby rozwój cywilizacji odbywał się w sposób przewidywalny musi się uniezależni[...]

Jaka przyszłość energetyki dla Polski ?


  W strategicznym opracowaniu polskiego rządu "Polska 2030: Wyzwania rozwojowe" nie ma słów wodór i ogniwa paliwowe. Sugeruje się energię jądrową, gdy Polska będzie musiała kupować zarówno technologie elektrowni, paliwo jądrowe, oraz zapewniać transmutację wysoko promieniotwórczych izotopów, jak pluton 240, ameryk, kiur i neptun, o okresie połowicznego rozpadu rzędu kilka tysięcy lat do kilku milionów lat, jak w przypadku neptuna, do mniej szkodliwych izotopów. Ponadto przy budowie będą zatrudnieni obywatele z państw, z których będą pochodzić odpowiednie technologie. Sugeruje się to w czasie, gdy ogniwa paliwowe jako generatory energii wspólnie z wodorem i nośnikami wodoru, jakim jest metanol, w skali wielu krajów mają zapewniać [1]: - bezpieczeństwo energetyczne, - szansę rozwoju, - transformację cywilizacji do "ekonomii wodoru i metanolu", co czynią obok USA, Brazylii, Bułgarii, Chin, Daniii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki, Singapuru, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii, Włoch, również takie kraje, jak : - Australia, w której zasoby węgla kopalnego w przeliczeniu na mieszkańca są największe w skali świata, - Francja, która obecnie wytwarza w 70 % energię elektryczną pochodzącą z elektrowni jądrowych, - Norwegia, w której roczne wydobycie ropy w przeliczeniu na mieszkańca jest największe w świecie, - Islandia, gdzie 70 % energii pochodzi z gorących źródeł geotermicznych, wykorzystywanych od 1999 roku, - Arabia Saud[...]

 Strona 1  Następna strona »