Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Stera"

Jak pozyskać środki europejskie na rozwój firmy i zwiększenie konkurencyjności na rynku?

Czytaj za darmo! »

marcu 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska wyznaczyła cel strategiczny - przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Elementem niezbędnym do osiągnięcia tego celu uznano[...]

Jak pozyskać środki europejskie na rozwój firmy i zwiększenie konkurencyjności na rynku?

Czytaj za darmo! »

Dalsze możliwości pozyskania środków europejskich na rozwój firm i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku, po przedstawionych programach Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, omówionych w pierwszej części niniejszej publikacji (1), oferują tzw. Programy Ramowe (PR). Pierwsze Programy Ramowe, związane w znacznej mierze z organizacją struktur przygotowujących zasady i [...]

Jak pozyskać środki europejskie na rozwój firmy i zwiększenie konkurencyjności na rynku?

Czytaj za darmo! »

W przemyśle papierniczym najważniejsze wydają się badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ich celem jest poprawa zdolności technologicznych i konkurencyjności MŚP przez ułatwienie im dostępu do najnowszych technologii i wyników badań, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką. Badania na rzecz MŚP umożliwiają wsparcie tych przedsiębiorstw, które d[...]

 Strona 1