Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ JÓŹWICKI"

Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw - Etapy wchodzenia przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kontynuację cyklu opracowań dotyczących istoty i form finansowania działalności gospodarczej. W dwóch poprzednich częściach zaprezentowane zostały idea prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy jej finansowania, a także mechanizmy wprowadzania podmiotów gospodarczych na rynek kapitałowy w Polsce. Celem tego opracowania jest przedstawienie kolejnych etapów, przez które [...]

Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw - pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji na rynku giełdowym

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu szczegółowo omówiono poszczególne rodzaje zasilania finansowego. Obszarem zainteresowania najbliższych dwóch opracowań będzie pozyskiwanie kapita łu poprzez emisję akcji na rynku giełdowym. Przed omówieniem procedury wejścia spółki na giełdę zasadnym będzie przybli żenie Czytelnikom wybranych zagadnień dotyczących architektury rynku kapitałowego w Polsce oraz najważn[...]

Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu opracowań dotyczących istoty i form finansowania działalności gospodarczej. W poprzednich częściach zaprezentowane zostały idea prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy jej finansowania. Omówione zostały etapy wchodzenia przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych oraz akcja jako papier wartościowy. Scharakteryzowana została również i[...]

Faktoring jako alternatywna forma obcego finansowania działalności przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację cyklu publikacji na temat możliwości finansowania działalności podmiotów gospodarczych. W poprzednich częściach zostały omówione dwie formy finansowania obcego: kredyt oraz obligacja komercyjna. Kolejna forma pozyskiwania kapitału z obcych źródeł, czyli faktoring, stanowi przedmiot niniejszego artykułu. Geneza Faktoring to forma finansowania znana już w starożytności. Jej mechanizm został rozwinięty w czasach osiemnastowiecznej kolonizacji Indii. Właściwy rozwój i określenie współczesnych zasad działania faktoringu nastąpiło w Ameryce Północnej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to fundamentalnej zmianie została poddana funkcja faktora, który z pośrednika stał się finansującym dostawców towarów. Po zakończeniu II wojny światowej działalność faktoringowa rozpowszechniła się i w latach 50. trafiła do Europy Zachodniej. Tutaj rozwijała się wśród przedsiębiorców wraz ze wzrostem zapotrzebowania na środki pieniężne. Na świecie działają obecnie dwie międzynarodowe organizacje faktoringowe (1): - Factors Chain International (FCI), skupiająca 206 firm faktoringowych i banków z ponad 60 krajów - I nternational Factors Group (IFG), zrzeszająca 60 firm w 46 państwach Obecnie faktoring jest uważany za niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, a jego popularność niezmiennie rośnie od 50 lat - zwłaszcza w trudniejszych dla przedsiębiorców okresach recesji czy spowolnienia wzrostu gospodarczego. Cechy charakterystyczne faktoringu W kategoriach ekonomicznych faktoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsiębiorstwu środków finansow[...]

Istota i cechy charakterystyczne finansowania działalności przy wykorzystaniu funduszy "venture capital" Cz. 1


  Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację cyklu poświęconego możliwościom finansowania działalności podmiotów gospodarczych (1-5). Przedmiotem tego artykułu jest kolejna forma pozyskiwania kapitału z obcych źródeł, czyli fundusze venture capital. Co to jest venture capital? Venture capital to jeden z segmentów inwestycji kapitałowych określanych mianem private equity. Są to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (zakup udziałów w spółkach kapitałowych, które nie są notowane na rynku giełdowym), służące osiąganiu dochodu poprzez średnio- i długoterminowy przyrost wartości kapitału. Inwestor (firma zarządzająca tego typu funduszem) bierze czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji, wskutek czego podmiot taki korzysta ze wsparcia, ale traci częściowo niezależność, zyskując pomoc w realizacji strategii rozwoju i w rozwiązywaniu problemów (6). Venture capital jest określany jako kapitał wysokiego ryzyka, ponieważ jest inwestowany w ryzykowne transakcje, ale może w zamian przynieść w przyszłości wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych znacznym ryzykiem) projektów inwestycyjnych oraz finansowania projektów charakteryzujących się wysokimi nakładami początkowymi - dla projektów takich zazwyczaj trudno jest pozyskać fundusze na przykład z banku. W takich sytuacjach przydatne są wyspecjalizowane instytucje, które w zamian za finansowanie projektu partycypują w osiąganych zyskach. Inwestycje venture capital są wykorzystywane przede wszystkim przy realizacji przedsięwzięć w fazie projektowania - tak zwany etap seed financing, który obejmuje wszelkie działania związane z rozpoczęciem działalności, oraz na etapie startu rynkowego - start-up stage, w trakcie którego na rynek trafia próbna partia towaru lub zostaje zainicjowana działalność usługowa. Wymienione fazy są nazywane przez inwestorów wczesnymi fazami rozwoju przedsiębiorstwa - na tym etapie firma ni[...]

 Strona 1