Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SZKLINIARZ"

Doświadczenia w zakresie wytwarzania i przetwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl

Czytaj za darmo! »

Ekstremalne warunki pracy, na jakie coraz częściej narażone są elementy stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i energetyce powodują, że istnieje zapotrzebowanie na nowe materiały, bardziej wytrzymałe, twardsze, lżejsze i odporne na działanie coraz wyższej temperatury. Wymaganiom tym nie są w stanie sprostać stale, stopy aluminium, magnezu, konwencjonalne stopy tytanu, a nawet nadstop[...]

New way of forming the optimum microstructure of two-phase TiAl based alloys

Czytaj za darmo! »

Based on the available literature data and our long-term experience, this paper characterises the microstructure of two-phase TiAl based alloys, its influence on properties of the alloys, and possibilities of forming it in manufacturing processes. It presents a new original way of forming the microstructure that is regarded as the optimum for this group of alloys, without plastic deformation,[...]

Problems accompanying plastic working of FeAal-based alloys

Czytaj za darmo! »

In this article, properties of FeAl intermetallic phase and alloys based on it were characterized on the basis of data from literature and the author’s own research. The factors responsible for their low plastic properties and susceptibility to brittle cracking at room temperature were indicated. The most important technologies for plastic working of these alloys were characterized, with par[...]

Mechanism of TiAl intermetallic alloys grain refinement in cyclic heat treatment

Czytaj za darmo! »

This paper shows that using cyclic heat treatments only, without plastic deformation, yet making use of phase transformations that occurs during these treatments, allows TiAl intermetallic alloys grains refinement efficiently. Based on the knowledge of changes in microstructure of these alloys during the cyclic heat treatment as well as heating and cooling with different rates, the diagram of[...]

Stopy na osnowie FeAl - skład chemiczny, wytwarzanie i przetwarzanie

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano skład chemiczny i najważniejsze właściwości stopów konstrukcyjnych na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o unikatowej odporności na działanie atmosfery utleniającej, nawęglającej i zawierającej związki siarki, konkurencyjnych ze względu na cenę i właściwości w stosunku do stali odpornych na korozję i kwasoodpornych, dla których stopy te mogą być zamiennikami. Przeds[...]

Problemy towarzyszące wytwarzaniu stopów na osnowie FeAl

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie stopami na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl z układu Fe-Al spowodowane jest unikatową kombinacją ich właściwości użytkowych, predestynujących te materiały do wysokotemperaturowego zastosowania. Zalicza się do nich dobrą odporność na działanie atmosfery utleniającej, nawęglającej i zawierającej związki siarki, dobrą odporność na korozję w środowisku wody morskiej, o 50% wyższy[...]

Ustalenie warunków otrzymania jednorodnej mikrostruktury odkuwki ze stopu na osnowie Feal

Czytaj za darmo! »

W pracy określono wpływ warunków kucia oraz wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę stopu Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr- -0,1C-0,02B. Stwierdzono, że dopiero zastosowanie po kuciu dodatkowego wyżarzania rekrystalizującego prowadzonego przez 4 h w temperaturze 750 °C umożliwia uzyskanie w pełni zrekrystalizowanej mikrostruktury w całej objętości odkuwki, charakteryzującej się drobnym jednorodnym [...]

Quantitative description of TiAl based alloy microstructure after cyclic heat treatment

Czytaj za darmo! »

The paper presents the effects of selected parameters of cyclic heat treatment (number of cycles and cooling rate from upper temperature of the cycle) on grain refinement of two-phase Ti-48Al-2Cr-2Nb (at. %) alloy. It was found that the cyclic heat treatment operations with appropriately selected parameters caused above 8-fold grain refinement of the alloy in relation to its state after homog[...]

 Strona 1  Następna strona »