Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA ŁOŃSKA"

Jak zmieni się Odra we Wrocławiu


  Wrocławski Węzeł Wodny jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie systemem dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych usytuowanym na obszarze aglomeracji miejskiej. W ogólnym systemie ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry Wrocławski Węzeł Wodny zajmuje centralne położenie. Tworzy go sieć sztucznych kanałów, odnóg i bocznych ramion Odry, gęsto zabudowanych urządzeniami i budowlami wodnymi tak do celów przeciwpowodziowych i żeglugowych, jak i przemysłowych. W jego obszarze znajduje się również wiele ujść rzek naturalnych: Oławy, Ślęzy, Bystrzycy oraz Widawy. Wrocławski Węzeł Wodny, jako obecnie użytkowane rozwiązanie techniczne, został zaprojektowany i zrealizowany po powodzi w 1903 r. WWW rozpoczyna się w 241,5 km Odry w rejonie Blizanowic i kończy się przy ujściu Widawy w km 266,9. Według pierwotnych założeń system został zaprojektowany na bezpieczne przeprowadzenie fali kulminacyjnej o przepływie do 2400 m3/s. Powódź 1997 r. zweryfikowała te założenia jako niewystarczające. Oszacowano, że maksymalny przepływ w czasie powodzi z 1997 r. wyniósł 3640 m3/s w Trestnie (tuż powyżej Wrocławia). Szczególny charakter aglomeracji wrocławskiej, jej rozległość i nasycenie infrastrukturą, a także skupione wokół rzeki i licznych odgałęzień i kanałów zabytkowe dzielnice miasta ograniczają w sposób istotny możliwości zwiększenia przepustowości istniejącego systemu hydraulicznego. Dotyczy to zarówno rozbudowy koryt, jak i podwyższania wałów. Uzyskanie wymaganego przepisami zabezpieczenia przed powodzią Wrocławia staje się możliwe jedynie przez połączenie działań o zasięgu ponadregionalnym z działaniami modernizacyjnymi we Wrocławskim Węźle Wodnym. Podstawą w tym zakresie jest redukcja dopływu do Wrocławskiego Węzła Wodnego. Takie możliwości daje tylko znaczne zwiększenie retencji powodziowej w dorzeczu górnej Odry, np. poprzez budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. Dlatego "Modernizacja Wrocławskiego [...]

 Strona 1