Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Cichocka"

Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego mas papierniczych oraz wody technologicznej stosowanych w procesie produkcji papieru

Czytaj za darmo! »

Bakterie i grzyby są naturalną mikroflorą surowca drzewnego i półproduktów stosowanych do produkcji papieru: mas celulozowych i makulaturowych oraz środków pomocniczych, takich jak kleje, wypełniacze, barwniki, występują stale w wodzie obiegowej i powietrzu produkcyjnym (1). Drobnoustroje wykorzystują masy włókniste jako źródło pokarmu i wytwarzają zewnątrzkomórkowe enzymy rozkładające celulozę i hemicelulozy. Zidentyfikowano liczne rodzaje bakterii i grzybów, które charakteryzują się dużą aktywnością tych enzymów, np. Bacillus, Pseudomonas. Clostridium, Sporocytophaga, Cytophaga, Trichoderma, Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Cheatomium, Stachybotrys, Acremonium, Alternaria, Myrothecium, Mucor, Scopulariopsis (2, 3). Źródłem zanieczyszczenia mas włóknistych, oprócz [...]

Skuteczność biocydów wobec mikroflory wyizolowanej z mas celulozowych i wody technologicznej w zakładach papierniczych

Czytaj za darmo! »

Nadmierny rozwój drobnoustrojów w masach celulozowych, makulaturowych oraz w wodzie technologicznej stosowanych w papierniach ogranicza się metodami fizycznymi i chemicznymi. Do metod tych zaliczamy utrzymanie cyklu produkcyjnego w czystości - ograniczenie rozwoju mikroflory w całym ciągu technologicznym (urządzenia technologiczne oraz odzież maszynowa powinny być wolne od mikroorganizmów i związków organicznych przez nie wytwarzanych, np. śluz mikrobiologiczny). Inne metody, które z punktu widzenia mikrobiologii teoretycznej na pewno w znaczny sposób ograniczyłyby walkę z tak niepożądaną mikroflorą w procesie produkcji papieru, są trudne do zastosowania w przemyśle papierniczym ze względu na jego odmienność procesową. Na przykład w procesie produkcyjnym wskazane byłoby[...]

Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do szybkiej oceny zanieczyszczenia grzybami na różnych etapach produkcji papieru

Czytaj za darmo! »

Surowce stosowane do produkcji papieru, takie jak drewno czy makulatura stanowią dobre środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Drewno często zasiedlane jest przez wiele gatunków grzybów, które dzięki wysokiej aktywności celulolitycznej prowadzą jego rozkład (1, 2). Grzyby rozwijają się również w masach celulozowych, makulaturowych oraz w systemach obiegu wody. Dominującą grupą rozwijającą się w masach celulozowych są grzyby strzępkowe z rodzajów Penicillium, Aspergillus, Mucor, Alternaria, Trichoderma, Fusarium, Stachybotrys, Scopulariopsis (3, 4). Stanowią one około 30% całej populacji drobnoustrojów (3). Rozwój grzybów prowadzi do szybkiego rozkładu celulozy i ligniny, co skutkuje ubytkiem masy o 40-48% i wpływa również na obniżenie parametrów technologicznych masy (2, [...]

 Strona 1